Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Grški jezik, književnost in kultura

Vsebine

Program je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem grškega jezika in razgledanostjo po kulturi grške antike za pedagoški poklic. Možna je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se vertikalno praviloma navezuje na prvostopenjski program Grški jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa se povezuje predvsem z jezikovnimi programi, primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Stara grščina se trenutno poučuje na dveh slovenskih gimnazijah, o uvedbi pa razmišlja vse več gimnazij s klasičnim programom, ki lahko vključuje staro grščino kot drugi tuji jezik. Z usmeritvijo v novo grščino se odpirajo nove zaposlitvene možnosti, tudi na pedagoškem področju.

Cilj programa je temeljito znanje grškega jezika in temeljita razgledanost po kulturi grške antike, glede na individualno izbiro študenta pa tudi po grški kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini grške antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami, v tej obliki pa se doseganje ciljev tudi preverja. Specialna didaktika jezika ter književnosti in kulture npr. predvideva veliko praktičnih aplikacij strokovnega znanja (npr. analiza jezikovnih struktur, zgodovina jezika, interpretacija besedil) v pedagoško prakso, zlasti v obliki seminarskih izdelkov in pedagoških priprav.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Latinski jezik, književnost in kultura
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika grščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 2
Strokovni izbirni predmeti 5 4
Strokovni izbirni predmeti 6 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 2
Strokovni izbirni predmeti 8 9
Zunanji izbirni predmeti 13
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3
Latinska stilistika 0 0 60 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2 0 30 0 0 3 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 1 0 30 0 0 3
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 2 0 30 0 0 3
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 2 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika grščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Latinski jezik, književnost in kultura
Didaktika grščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika grščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 2 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika grščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 4 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3
Latinska stilistika 0 0 60 0 3
Novogrška književnost in civilizacija II 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 4 0 30 0 0 3 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3 0 30 0 0 3
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 4 0 30 0 0 3
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 4 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka