Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Latinski jezik, književnost in kultura

Content

S programom si študent pridobi temeljno znanje na področju latinskega jezika, književnosti in kulture v obsegu, ki je primerljiv s programi latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobi si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: obvladovanje latinskega jezika s sposobnostjo branja težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine latinščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje latinske književnosti in kulture, razumevanje vloge, ki jo ima antična in poznejša latiniteta v evropski literaturi in kulturi od zgodnjega humanizma do sodobnosti. Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih, kjer je znanje latinščine in stare grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Greek I 0 0 60 0 5 celoletni
Classical Greek Literature 30 0 0 0 3 letni
Latin - Intensive Course 0 0 150 0 10 celoletni
Roman Literature and Civilization 0 0 60 0 4 celoletni
Roman History 60 0 0 0 5 zimski
Introduction to Latin Philology 30 0 0 0 3 celoletni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Zgodovina
Greek I 0 0 60 0 5 celoletni
Classical Greek Literature 30 0 0 0 3 letni
Latin - Intensive Course 0 0 150 0 10 celoletni
Roman Literature and Civilization 0 0 60 0 4 celoletni
Introduction to Latin Philology 30 0 0 0 3 celoletni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient Philosophy 1 30 0 30 0 4
Ancient Philosophy 2 30 0 30 0 4
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5
Man and Cosmos in the Renaissance 15 15 0 0 3
Aesthetics from Antiquity to Romanticism 60 0 0 0 6
Philosophy and Humanities 15 15 0 0 3
Philosophy of History 15 0 45 0 5
French 1 0 0 60 0 3
French 2 0 0 60 0 3
French 3 0 0 60 0 3
Hittite I/1 30 0 30 0 4
Hittite I/2 30 0 30 0 4
Hittite II/1 15 15 0 0 3
Hittite II/2 15 15 0 0 3
Interpretations of Greek Philosophy 15 0 15 0 3
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3
Italian 1 0 0 60 0 3
Italian 2 0 0 60 0 3
Italian 3 0 0 60 0 3
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4
German 1 0 0 60 0 5
German 2 0 0 75 0 5
German 3 0 0 75 0 5
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5
Portuguese 1 0 0 60 0 3
Portuguese 2 0 0 60 0 3
Portugal 3 0 0 60 0 3
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5
Roman Regional History 60 0 0 0 5
Romanian I 0 0 60 0 3
Romanian II 0 0 60 0 3
Romanian III 0 0 60 0 3
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4
Sociology of Religion 30 30 0 0 5
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5
Medieval and Renaissance Philosophy 1 30 0 30 0 4
Medieval and Renaissance Philosophy 2 30 0 30 0 4
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5
Early Italian Literature 60 0 60 0 8
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4
Spanish 1 0 0 60 0 3
Spanish 2 0 0 60 0 3
Spanish 3 0 0 60 0 3
Theory of History 60 0 0 0 5
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4
Introduction to Literary Theory 30 30 0 0 6
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3
Introduction to Art History 60 0 0 0 5
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3
History of the Novel 60 0 0 0 6
2. Year P S V D KT Semester
Greek II 0 0 60 0 4 celoletni
Selected Topics in Latin Literature DD 1 60 30 0 0 9 celoletni
Roman Metre 30 0 0 0 3 zimski
Latin Syntax I 0 0 120 0 7 celoletni
History of the Latin Language 1 60 30 0 0 4 celoletni
Elective subjects 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Zgodovina
Greek II 0 0 60 0 4 celoletni
Selected Topics in Latin Literature DD 1 60 30 0 0 9 celoletni
Roman Metre 30 0 0 0 3 zimski
Latin Syntax I 0 0 120 0 7 celoletni
History of the Latin Language 1 60 30 0 0 4 celoletni
Elective subjects 2 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Selected Topics in Latin Literature DD 2 60 60 0 0 9 celoletni
Introduction to Medieval and Humanistic Studies 30 30 0 0 6 celoletni
History of the Latin Language 2 60 0 0 0 6 celoletni
Elective subjects 1 3
Outside elective subjects 6
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Zgodovina
Selected Topics in Latin Literature DD 2 60 60 0 0 9 celoletni
Introduction to Medieval and Humanistic Studies 30 30 0 0 6 celoletni
History of the Latin Language 2 60 0 0 0 6 celoletni
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni

Staff