Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Antični in humanistični študiji

Content

Prvostopenjski enopredmetni univerzitetni študijski program Antični in humanistični študiji ima dve smeri: latinska filologija in grška filologija. S programom si študent pridobi temeljno pregledno znanje na področju antične politične in kulturne zgodovine, književnosti, filozofije, religije in mitologije, vsakdanjega življenja ter na drugih področjih antične materialne in duhovne kulture. Poseben poudarek velja latinskemu srednjemu veku in humanizmu ter recepciji grškorimske kulture od renesanse do sodobnosti. Z izbiro smeri »latinska filologija« ali »grška filologija« se študent usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov). Grška in rimska književnost in kultura sta v programu zastopani enakovredno. Študent si tako pridobi široko klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifične filološke kompetence: obvladovanje enega od dveh klasičnih jezikov s sposobnostjo branja težavnih besedil v izvirniku ter razumevanje zgodovine jezika in njegovega vpliva na moderne jezike. Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih, kjer je znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
AHŠ1 Grška filologija
Greek - Intensive Course 0 0 150 0 10 celoletni
Greek Culture and Civilization 0 0 60 0 4 celoletni
Greek History 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in Greek Literature 1 60 0 0 0 6 celoletni
Classical Greek Literature 30 0 0 0 3 letni
Latin I 0 0 60 0 5 celoletni
Roman Literature and Civilization 0 0 60 0 4 celoletni
Introduction to Greek Philology 30 0 0 0 3 celoletni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 11
Outside elective subjects 6
AHŠ1 Latinska filologija
Greek I 0 0 60 0 5 celoletni
Greek Culture and Civilization 0 0 60 0 4 celoletni
Greek History 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in Latin Literature 1 60 0 0 0 6 celoletni
Classical Greek Literature 30 0 0 0 3 letni
Latin - Intensive Course 0 0 150 0 10 celoletni
Roman Literature and Civilization 0 0 60 0 4 celoletni
Introduction to Latin Philology 30 0 0 0 3 celoletni
Elective subjects 3 3
Elective subjects 4 11
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Ancient Philosophy 1 30 0 30 0 4
Ancient Philosophy 2 30 0 30 0 4
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5
Man and Cosmos in the Renaissance 15 15 0 0 3
Aesthetics from Antiquity to Romanticism 60 0 0 0 6
Philosophy and Humanities 15 15 0 0 3
Philosophy of History 15 0 45 0 5
French 1 0 0 60 0 3
French 2 0 0 60 0 3
French 3 0 0 60 0 3
Hittite I/1 30 0 30 0 4
Hittite I/2 30 0 30 0 4
Hittite II/1 15 15 0 0 3
Hittite II/2 15 15 0 0 3
Interpretations of Greek Philosophy 15 0 15 0 3
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3
Italian 1 0 0 60 0 3
Italian 2 0 0 60 0 3
Italian 3 0 0 60 0 3
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4
German 1 0 0 60 0 5
German 2 0 0 75 0 5
German 3 0 0 75 0 5
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5
Portuguese 1 0 0 60 0 3
Portuguese 2 0 0 60 0 3
Portugal 3 0 0 60 0 3
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5
Roman Regional History 60 0 0 0 5
Romanian I 0 0 60 0 3
Romanian II 0 0 60 0 3
Romanian III 0 0 60 0 3
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4
Sociology of Religion 30 30 0 0 5
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5
Medieval and Renaissance Philosophy 1 30 0 30 0 4
Medieval and Renaissance Philosophy 2 30 0 30 0 4
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5
Early Italian Literature 60 0 60 0 8
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4
Spanish 1 0 0 60 0 3
Spanish 2 0 0 60 0 3
Spanish 3 0 0 60 0 3
Theory of History 60 0 0 0 5
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4
Introduction to Literary Theory 30 30 0 0 6
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3
Introduction to Art History 60 0 0 0 5
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3
History of the Novel 60 0 0 0 6
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Ancient Philosophy 1 30 0 30 0 4
Ancient Philosophy 2 30 0 30 0 4
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5
Man and Cosmos in the Renaissance 15 15 0 0 3
Aesthetics from Antiquity to Romanticism 60 0 0 0 6
Philosophy and Humanities 15 15 0 0 3
Philosophy of History 15 0 45 0 5
French 1 0 0 60 0 3
French 2 0 0 60 0 3
French 3 0 0 60 0 3
Hittite I/1 30 0 30 0 4
Hittite I/2 30 0 30 0 4
Hittite II/1 15 15 0 0 3
Hittite II/2 15 15 0 0 3
Interpretations of Greek Philosophy 15 0 15 0 3
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3
Italian 1 0 0 60 0 3
Italian 2 0 0 60 0 3
Italian 3 0 0 60 0 3
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4
German 1 0 0 60 0 5
German 2 0 0 75 0 5
German 3 0 0 75 0 5
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5
Portuguese 1 0 0 60 0 3
Portuguese 2 0 0 60 0 3
Portugal 3 0 0 60 0 3
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5
Roman Regional History 60 0 0 0 5
Romanian I 0 0 60 0 3
Romanian II 0 0 60 0 3
Romanian III 0 0 60 0 3
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4
Sociology of Religion 30 30 0 0 5
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5
Medieval and Renaissance Philosophy 1 30 0 30 0 4
Medieval and Renaissance Philosophy 2 30 0 30 0 4
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5
Early Italian Literature 60 0 60 0 8
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4
Spanish 1 0 0 60 0 3
Spanish 2 0 0 60 0 3
Spanish 3 0 0 60 0 3
Theory of History 60 0 0 0 5
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4
Introduction to Literary Theory 30 30 0 0 6
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3
Introduction to Art History 60 0 0 0 5
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3
History of the Novel 60 0 0 0 6
2. Year P S V D KT Semester
AHŠ1 Grška filologija
Greek Metre 30 0 0 0 3 zimski
Greek Syntax 0 0 120 0 7 celoletni
Selected Topics in Greek Literature - seminar 1 0 30 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Greek Literature 2 60 0 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Latin Literature 1 60 0 0 0 6 celoletni
Latin II 0 0 60 0 4 celoletni
Roman History 60 0 0 0 5 zimski
History of the Greek Language 1 60 0 0 0 4 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 7
Outside elective subjects 6
AHŠ1 Latinska filologija
Greek II 0 0 60 0 4 celoletni
Selected Topics in Greek Literature 1 60 0 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Latin Literature - seminar 1 0 30 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Latin Literature 2 60 0 0 0 6 celoletni
Roman Metre 30 0 0 0 3 zimski
Latin Syntax I 0 0 120 0 7 celoletni
Roman History 60 0 0 0 5 zimski
History of the Latin Language 1 60 30 0 0 4 celoletni
Elective subjects 3 6
Elective subjects 4 7
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Ancient Philosophy 1 30 0 30 0 4
Ancient Philosophy 2 30 0 30 0 4
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5
Man and Cosmos in the Renaissance 15 15 0 0 3
Aesthetics from Antiquity to Romanticism 60 0 0 0 6
Philosophy and Humanities 15 15 0 0 3
Philosophy of History 15 0 45 0 5
French 1 0 0 60 0 3
French 2 0 0 60 0 3
French 3 0 0 60 0 3
Hittite I/1 30 0 30 0 4
Hittite I/2 30 0 30 0 4
Hittite II/1 15 15 0 0 3
Hittite II/2 15 15 0 0 3
Interpretations of Greek Philosophy 15 0 15 0 3
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3
Italian 1 0 0 60 0 3
Italian 2 0 0 60 0 3
Italian 3 0 0 60 0 3
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4
German 1 0 0 60 0 5
German 2 0 0 75 0 5
German 3 0 0 75 0 5
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5
Portuguese 1 0 0 60 0 3
Portuguese 2 0 0 60 0 3
Portugal 3 0 0 60 0 3
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5
Roman Regional History 60 0 0 0 5
Romanian I 0 0 60 0 3
Romanian II 0 0 60 0 3
Romanian III 0 0 60 0 3
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4
Sociology of Religion 30 30 0 0 5
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5
Medieval and Renaissance Philosophy 1 30 0 30 0 4
Medieval and Renaissance Philosophy 2 30 0 30 0 4
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5
Early Italian Literature 60 0 60 0 8
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4
Spanish 1 0 0 60 0 3
Spanish 2 0 0 60 0 3
Spanish 3 0 0 60 0 3
Theory of History 60 0 0 0 5
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4
Introduction to Literary Theory 30 30 0 0 6
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3
Introduction to Art History 60 0 0 0 5
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3
History of the Novel 60 0 0 0 6
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Ancient Philosophy 1 30 0 30 0 4
Ancient Philosophy 2 30 0 30 0 4
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5
Man and Cosmos in the Renaissance 15 15 0 0 3
Aesthetics from Antiquity to Romanticism 60 0 0 0 6
Philosophy and Humanities 15 15 0 0 3
Philosophy of History 15 0 45 0 5
French 1 0 0 60 0 3
French 2 0 0 60 0 3
French 3 0 0 60 0 3
Hittite I/1 30 0 30 0 4
Hittite I/2 30 0 30 0 4
Hittite II/1 15 15 0 0 3
Hittite II/2 15 15 0 0 3
Interpretations of Greek Philosophy 15 0 15 0 3
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3
Italian 1 0 0 60 0 3
Italian 2 0 0 60 0 3
Italian 3 0 0 60 0 3
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4
German 1 0 0 60 0 5
German 2 0 0 75 0 5
German 3 0 0 75 0 5
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5
Portuguese 1 0 0 60 0 3
Portuguese 2 0 0 60 0 3
Portugal 3 0 0 60 0 3
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5
Roman Regional History 60 0 0 0 5
Romanian I 0 0 60 0 3
Romanian II 0 0 60 0 3
Romanian III 0 0 60 0 3
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4
Sociology of Religion 30 30 0 0 5
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5
Medieval and Renaissance Philosophy 1 30 0 30 0 4
Medieval and Renaissance Philosophy 2 30 0 30 0 4
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5
Early Italian Literature 60 0 60 0 8
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4
Spanish 1 0 0 60 0 3
Spanish 2 0 0 60 0 3
Spanish 3 0 0 60 0 3
Theory of History 60 0 0 0 5
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4
Introduction to Literary Theory 30 30 0 0 6
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3
Introduction to Art History 60 0 0 0 5
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3
History of the Novel 60 0 0 0 6
3. Year P S V D KT Semester
AHŠ1 Grška filologija
Degree Dissertation 0 0 0 0 9 letni
Selected Topics in Greek Literature - seminar 2 0 30 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Greek Literature 3 60 0 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Latin Literature 2 60 0 0 0 6 celoletni
Modern Greek - Introduction Course 30 0 30 0 6 celoletni
History of the Greek Language 2 60 30 0 0 6 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 9
Outside elective subjects 6
AHŠ1 Latinska filologija
Degree Dissertation 0 0 0 0 9 letni
Selected Topics in Greek Literature 2 60 0 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Latin Literature - seminar 2 0 60 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Latin Literature 3 60 0 0 0 6 celoletni
Introduction to Medieval and Humanistic Studies 30 30 0 0 6 celoletni
History of the Latin Language 2 60 0 0 0 6 celoletni
Elective subjects 3 6
Elective subjects 4 9
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Ancient Philosophy 1 30 0 30 0 4
Ancient Philosophy 2 30 0 30 0 4
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5
Man and Cosmos in the Renaissance 15 15 0 0 3
Aesthetics from Antiquity to Romanticism 60 0 0 0 6
Philosophy and Humanities 15 15 0 0 3
Philosophy of History 15 0 45 0 5
French 1 0 0 60 0 3
French 2 0 0 60 0 3
French 3 0 0 60 0 3
Hittite I/1 30 0 30 0 4
Hittite I/2 30 0 30 0 4
Hittite II/1 15 15 0 0 3
Hittite II/2 15 15 0 0 3
Interpretations of Greek Philosophy 15 0 15 0 3
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3
Italian 1 0 0 60 0 3
Italian 2 0 0 60 0 3
Italian 3 0 0 60 0 3
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4
German 1 0 0 60 0 5
German 2 0 0 75 0 5
German 3 0 0 75 0 5
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5
Portuguese 1 0 0 60 0 3
Portuguese 2 0 0 60 0 3
Portugal 3 0 0 60 0 3
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5
Roman Regional History 60 0 0 0 5
Romanian I 0 0 60 0 3
Romanian II 0 0 60 0 3
Romanian III 0 0 60 0 3
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4
Sociology of Religion 30 30 0 0 5
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5
Medieval and Renaissance Philosophy 1 30 0 30 0 4
Medieval and Renaissance Philosophy 2 30 0 30 0 4
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5
Early Italian Literature 60 0 60 0 8
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4
Spanish 1 0 0 60 0 3
Spanish 2 0 0 60 0 3
Spanish 3 0 0 60 0 3
Theory of History 60 0 0 0 5
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4
Introduction to Literary Theory 30 30 0 0 6
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3
Introduction to Art History 60 0 0 0 5
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3
History of the Novel 60 0 0 0 6
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Classical Rhetoric 30 0 0 0 3 letni
Ancient Tragedy 30 0 0 0 3 letni
Interpretation of Greek and Latin Philosophical Texts 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Ancient Philosophy 1 30 0 30 0 4
Ancient Philosophy 2 30 0 30 0 4
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5
Man and Cosmos in the Renaissance 15 15 0 0 3
Aesthetics from Antiquity to Romanticism 60 0 0 0 6
Philosophy and Humanities 15 15 0 0 3
Philosophy of History 15 0 45 0 5
French 1 0 0 60 0 3
French 2 0 0 60 0 3
French 3 0 0 60 0 3
Hittite I/1 30 0 30 0 4
Hittite I/2 30 0 30 0 4
Hittite II/1 15 15 0 0 3
Hittite II/2 15 15 0 0 3
Interpretations of Greek Philosophy 15 0 15 0 3
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3
Italian 1 0 0 60 0 3
Italian 2 0 0 60 0 3
Italian 3 0 0 60 0 3
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5
Logic and Argumentation 30 0 30 0 4
German 1 0 0 60 0 5
German 2 0 0 75 0 5
German 3 0 0 75 0 5
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5
The Basis of Human Thought 30 15 0 0 4
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5
Portuguese 1 0 0 60 0 3
Portuguese 2 0 0 60 0 3
Portugal 3 0 0 60 0 3
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5
Roman Regional History 60 0 0 0 5
Romanian I 0 0 60 0 3
Romanian II 0 0 60 0 3
Romanian III 0 0 60 0 3
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5
Seminar – Old Church Slavonic 0 30 0 0 3
Sociology of Theatre 30 15 0 0 4
Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 4
Sociology of Religion 30 30 0 0 5
Sociology of Knowledge and Science 30 30 0 0 5
Medieval and Renaissance Philosophy 1 30 0 30 0 4
Medieval and Renaissance Philosophy 2 30 0 30 0 4
Old Church Slavonic 30 0 0 0 3
Sanskrit I/1 30 0 30 0 4
Sanskrit I/2 30 0 30 0 3
Sanskrit II/1 30 0 30 0 4
Sanskrit II/2 30 0 30 0 3
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5
Early Italian Literature 60 0 60 0 8
Old Slovene Literature 30 0 15 0 4
Spanish 1 0 0 60 0 3
Spanish 2 0 0 60 0 3
Spanish 3 0 0 60 0 3
Theory of History 60 0 0 0 5
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4
Introduction to Literary Theory 30 30 0 0 6
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3
Introduction to Art History 60 0 0 0 5
Introduction to Slavic Philology 30 30 0 0 3
History of the Novel 60 0 0 0 6

Staff