Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Grški jezik, književnost in kultura

Content

Program je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem grškega jezika in razgledanostjo po kulturi grške antike za pedagoški poklic. Možna je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se vertikalno praviloma navezuje na prvostopenjski program Grški jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa se povezuje predvsem z jezikovnimi programi, primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Stara grščina se trenutno poučuje na dveh slovenskih gimnazijah, o uvedbi pa razmišlja vse več gimnazij s klasičnim programom, ki lahko vključuje staro grščino kot drugi tuji jezik. Z usmeritvijo v novo grščino se odpirajo nove zaposlitvene možnosti, tudi na pedagoškem področju.

Cilj programa je temeljito znanje grškega jezika in temeljita razgledanost po kulturi grške antike, glede na individualno izbiro študenta pa tudi po grški kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini grške antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami, v tej obliki pa se doseganje ciljev tudi preverja. Specialna didaktika jezika ter književnosti in kulture npr. predvideva veliko praktičnih aplikacij strokovnega znanja (npr. analiza jezikovnih struktur, zgodovina jezika, interpretacija besedil) v pedagoško prakso, zlasti v obliki seminarskih izdelkov in pedagoških priprav.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactics of classical and humanistic literature and culture 1 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Greek 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Elective subjects 1 9
Elective subjects 2 2
Elective subjects 3 4
Outside elective subjects 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Latinski jezik, književnost in kultura
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactics of Greek 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Elective subjects 4 2
Elective subjects 5 4
Elective subjects 6 12
Outside elective subjects 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of classical and humanistic literature and culture 1 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Greek 1 15 0 15 0 3 zimski
Elective subjects 7 2
Elective subjects 8 9
Outside elective subjects 13
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 2 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3
Latin stylistics 0 0 60 0 3
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 2 0 30 0 0 3 letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 1 0 30 0 0 3
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 2 0 30 0 0 3
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 7 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 8 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 2 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of classical and humanistic literature and culture 2 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Greek - Pedagogical practicum 0 0 0 0 6 zimski
Didactics of Greek 2 15 15 0 0 3 zimski
MA thesis - ped. (Greek) 0 0 0 0 9 letni
Elective subjects 1 9
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Latinski jezik, književnost in kultura
Didactics of Greek - Pedagogical practicum 0 0 0 0 6 zimski
Didactics of Greek 2 15 15 0 0 3 zimski
MA thesis - ped. (Greek) 0 0 0 0 9 letni
Elective subjects 2 12
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of classical and humanistic literature and culture 2 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Greek - Pedagogical practicum 0 0 0 0 6 zimski
Didactics of Greek 2 15 15 0 0 3 zimski
MA thesis - ped. (Greek) 0 0 0 0 9 letni
Elective subjects 3 9
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek literature and civilization II 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Modern Greek III 15 0 30 0 6 zimski
Modern Greek IV 0 0 45 0 4 letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 3 0 30 0 0 3 zimski
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 4 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3
Latin stylistics 0 0 60 0 3
Modern Greek literature and civilization II 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Modern Greek III 15 0 30 0 6 zimski
Modern Greek IV 0 0 45 0 4 letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 3 0 30 0 0 3 zimski
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 4 0 30 0 0 3 letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 3 0 30 0 0 3
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 4 0 30 0 0 3
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek literature and civilization II 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Modern Greek III 15 0 30 0 6 zimski
Modern Greek IV 0 0 45 0 4 letni
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 3 0 30 0 0 3 zimski
Research seminar (ped.): interpretation of Greek texts 4 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski

Staff