Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Latinski jezik, književnost in kultura

Content

Program je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem latinskega jezika in razgledanostjo po kulturi rimske antike za pedagoški poklic. Možna je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se vertikalno praviloma navezuje na prvostopenjski program Latinski jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa se povezuje predvsem z jezikovnimi programi, primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Latinščina se trenutno poučuje na sedmih slovenskih srednjih in treh osnovnih šolah.

Cilj programa je temeljito znanje latinskega jezika in temeljita razgledanost po kulturi rimske antike, glede na individualno izbiro študenta pa tudi po latinski kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini rimske antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami, v tej obliki pa se doseganje ciljev tudi preverja. Specialna didaktika jezika ter književnosti in kulture npr. predvideva veliko praktičnih aplikacij strokovnega znanja (npr. analiza jezikovnih struktur, zgodovina jezika, interpretacija besedil) v pedagoško prakso, zlasti v obliki seminarskih izdelkov in pedagoških priprav.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactics of classical and humanistic literature and culture 1 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Latin 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Elective subjects 1 9
Elective subjects 2 2
Elective subjects 3 4
Outside elective subjects 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of classical and humanistic literature and culture 1 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Latin 1 15 0 15 0 3 zimski
Elective subjects 4 2
Elective subjects 5 9
Outside elective subjects 13
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3 zimski
Latin stylistics 0 0 60 0 3 letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 2 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3 zimski
Latin stylistics 0 0 60 0 3 letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 2 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of classical and humanistic literature and culture 2 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Latin - Pedagogical practicum 0 0 0 0 6 zimski
Didactics of Latin 2 15 15 0 0 3 zimski
MA thesis - ped. (Latin) 0 0 0 0 9 letni
Elective subjects 1 9
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of classical and humanistic literature and culture 2 15 15 0 0 3 letni
Didactics of Latin - Pedagogical practicum 0 0 0 0 6 zimski
Didactics of Latin 2 15 15 0 0 3 zimski
MA thesis - ped. (Latin) 0 0 0 0 9 letni
Elective subjects 2 9
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3 zimski
Latin stylistics 0 0 60 0 3 letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 3 0 30 0 0 3 zimski
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 4 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3 zimski
Latin stylistics 0 0 60 0 3 letni
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 3 0 30 0 0 3 zimski
Research seminar (ped.): intepretation of Latin texts 4 0 30 0 0 3 letni
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski

Staff