Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Grški jezik, književnost in kultura

Content

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski študijski program Grški jezik književnost in kultura ima dve smeri: starogrški jezik, književnost in kultura; novogrški jezik, književnosti in kultura.

S programom si študent pridobi poglobljeno znanje na področju grškega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi grščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobi si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje vseh vidikov grške književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi.

Smer Starogrški jezik, književnost in kultura je zasnovana predvsem raziskovalno. Magistrant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben interpretirati v zgodovinskem kontekstu, obenem pa pozna tudi sodobne teoretske poglede in metodološke pristope. Usposobljen je za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je poglobljeno znanje grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede. S tem znanjem se lahko poklicno usmeri v raziskovanje, prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem itd.

Tudi smer novogrški jezik, književnost in kultura omogoča raziskovalno usmeritev, vendar postavlja poudarek predvsem na praktično obvladovanje vseh ravni sodobnega grškega jezika, od vsakdanje komunikacije, ustnega in pisnega prevajanja iz nove grščine v slovenščino in iz slovenščine v novo grščino do interpretacije in posredovanja literarnih del.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
smer Novogrški jezik, književnost in kultura
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Elective subjects 1 6
Outside elective subjects 3
smer Starogrški jezik, književnost in kultura
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 6 letni
Research seminar: interpretation of Greek texts 1 0 60 0 0 12 celoletni
Elective subjects 2 6
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
smer Novogrški jezik, književnost in kultura
MA thesis (Greek) 0 0 0 0 15 celoletni
Modern Greek literature and civilization II 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek III 15 0 30 0 6 zimski
Modern Greek IV 0 0 45 0 4 letni
smer Starogrški jezik, književnost in kultura
MA thesis (Greek) 0 0 0 0 15 celoletni
Research seminar: interpretation of Greek texts 2 0 60 0 0 9 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski

Staff