Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Študijski program druge stopnje Antični in humanistični študiji

Content

Drugostopenjski enopredmetni magistrski študijski Antični in humanistični študiji ima dve smeri: latinska filologija in grška filologija.

Z drugostopenjskim programom Antični in humanistični študiji si je mogoče pridobiti poglobljeno znanje o kulturi grško-rimske antike, o latinskem srednjem veku in Bizancu ter o humanistični tradiciji, ki je jezik, ideje in podobe klasične antike posredovala sodobnosti. Z izbiro smeri »latinska filologija« ali »grška filologija« se študent usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov), vendar je program Antični in humanistični študiji v primerjavi z izrazito filološkimi dvopredmetnimi programi latinščine in grščine veliko bolj osredotočen na kulturnozgodovinski kontekst klasičnih besedilnih spomenikov. Ob specialistični usmeritvi v enega od dveh klasičnih jezikov Antični in humanistični študiji odpirajo širok pregled nad različnimi vidiki antične materialne in duhovne kulture, pa tudi nad kulturo grškega Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma (zgodovina, arheološke najdbe, umetnost, filozofija, religija in duhovnost, mitologija itd.). Program je zasnovan interdisciplinarno in omogoča študijsko, pozneje pa tudi poklicno povezovanje s številnimi sorodnimi področji, ki se neposredno ali posredno srečujejo s kulturo grško-rimske antike, Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma. Posebna pozornost velja recepciji antične kulture od zgodnjega srednjeveškega humanizma prek renesanse do danes: potem, po katerih nas je antika dosegla, in preobrazbam, ki jih je na teh poteh doživljala.

Študent si tako pridobi temeljito klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja: obvlada enega od dveh klasičnih jezikov, razume njegovo zgodovino, socialne in slogovne ravni, bere in prevaja najtežavnejša besedila, pozna principe in metode tekstne kritike in edicijskega dela, samostojno analizira, komentira in interpretira literarna in strokovna besedila. Pozna tudi najpomembnejše smeri sodobne jezikoslovne in literarne teorije ter je razgledan po teoretskih diskurzih sorodnih humanističnih disciplin. S tem širokim teoretičnim in praktičnim znanjem je uposobljen za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je dobro znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
smer Grška filologija
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3 zimski
Research seminar: interpretation of Greek texts 1 0 60 0 0 12 celoletni
Elective subjects 1 9
Elective subjects 2 21
Outside elective subjects 12
smer Latinska filologija
Byzantine literature and culture 30 0 0 0 3 letni
Medieval and humanistic Latin culture 30 0 0 0 3 zimski
Latin stylistics 0 0 60 0 3 letni
Research seminar: intepretation of Latin texts 1 0 60 0 0 12 celoletni
Elective subjects 3 9
Elective subjects 4 18
Outside elective subjects 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Anthropology of the Mediterranean 30 30 0 0 5
Anthropology of Religion 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 6
Epistemology of the Humanities and Social Sciences 40 20 0 0 10
Epistemology of History 30 30 0 0 5
European Traditional Folk Beliefs 30 30 0 0 5
Phenomenology and Philosophy of Religion 30 30 30 0 6
Phenomenological and Cultural Hermeneutics 30 30 0 0 5
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3
French Medieval Literature 30 0 0 0 3
French and Romance Languages 30 0 0 0 3
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 8
Greek, Jewish and Roman Poetry in Antiquity 60 0 0 0 6
Indo-European Artifacts 0 0 60 0 6
Interpretations of Greek Philosophy 30 30 30 0 6
Selected Chapters from General History of the Middle Ages 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Late Antiquity 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 8
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Philosophy 30 0 0 0 3
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Methodology 60 0 0 0 3
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Theory of historical linguistics 0 0 0 0 6
Spanish Prose of the Golden Age 30 30 0 0 6
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3
Renaissance 30 0 0 0 3
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5
Spanish Medieval Literature 30 30 0 0 6
Translation Theory 30 0 0 0 3
Theory of historical linguistics 60 0 0 0 6
Science, Technology and Human Experience 30 30 0 0 5
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Anthropology of the Mediterranean 30 30 0 0 5
Anthropology of Religion 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 6
Epistemology of the Humanities and Social Sciences 40 20 0 0 10
Epistemology of History 30 30 0 0 5
European Traditional Folk Beliefs 30 30 0 0 5
Phenomenology and Philosophy of Religion 30 30 30 0 6
Phenomenological and Cultural Hermeneutics 30 30 0 0 5
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3
French Medieval Literature 30 0 0 0 3
French and Romance Languages 30 0 0 0 3
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 8
Greek, Jewish and Roman Poetry in Antiquity 60 0 0 0 6
Indo-European Artifacts 0 0 60 0 6
Interpretations of Greek Philosophy 30 30 30 0 6
Selected Chapters from General History of the Middle Ages 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Late Antiquity 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 8
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Philosophy 30 0 0 0 3
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Methodology 60 0 0 0 3
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Theory of historical linguistics 0 0 0 0 6
Spanish Prose of the Golden Age 30 30 0 0 6
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3
Renaissance 30 0 0 0 3
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5
Spanish Medieval Literature 30 30 0 0 6
Translation Theory 30 0 0 0 3
Theory of historical linguistics 60 0 0 0 6
Science, Technology and Human Experience 30 30 0 0 5
2. Year P S V D KT Semester
smer Grška filologija
MA thesis 0 0 0 0 30 celoletni
Research seminar: interpretation of Greek texts 2 0 60 0 0 9 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 15
smer Latinska filologija
MA thesis 0 0 0 0 30 celoletni
Research seminar: intepretation of Latin texts 2 0 60 0 0 9 celoletni
Elective subjects 3 6
Elective subjects 4 15
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Anthropology of the Mediterranean 30 30 0 0 5
Anthropology of Religion 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 6
Epistemology of the Humanities and Social Sciences 40 20 0 0 10
Epistemology of History 30 30 0 0 5
European Traditional Folk Beliefs 30 30 0 0 5
Phenomenology and Philosophy of Religion 30 30 30 0 6
Phenomenological and Cultural Hermeneutics 30 30 0 0 5
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3
French Medieval Literature 30 0 0 0 3
French and Romance Languages 30 0 0 0 3
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 8
Greek, Jewish and Roman Poetry in Antiquity 60 0 0 0 6
Indo-European Artifacts 0 0 60 0 6
Interpretations of Greek Philosophy 30 30 30 0 6
Selected Chapters from General History of the Middle Ages 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Late Antiquity 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 8
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Philosophy 30 0 0 0 3
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Methodology 60 0 0 0 3
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek literature and civilization II 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Modern Greek III 15 0 30 0 6 zimski
Modern Greek IV 0 0 45 0 4 letni
Theory of historical linguistics 0 0 0 0 6
Spanish Prose of the Golden Age 30 30 0 0 6
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3
Renaissance 30 0 0 0 3
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5
Spanish Medieval Literature 30 30 0 0 6
Translation Theory 30 0 0 0 3
Theory of historical linguistics 60 0 0 0 6
Science, Technology and Human Experience 30 30 0 0 5
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Ancient anthropology and philosophy of culture - selected chapters 30 0 0 0 3 zimski
Antiquity in the modern age culture 15 15 0 0 3 zimski
Interpretation of ancient mythology 30 0 0 0 3 zimski
History of ancient linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Anthropology of the Mediterranean 30 30 0 0 5
Anthropology of Religion 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 5
Epigraphy 30 30 0 0 6
Epistemology of the Humanities and Social Sciences 40 20 0 0 10
Epistemology of History 30 30 0 0 5
European Traditional Folk Beliefs 30 30 0 0 5
Phenomenology and Philosophy of Religion 30 30 30 0 6
Phenomenological and Cultural Hermeneutics 30 30 0 0 5
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3
French Medieval Literature 30 0 0 0 3
French and Romance Languages 30 0 0 0 3
Greek language in the Middle Ages and the modern era 0 30 0 0 3 letni
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 8
Greek, Jewish and Roman Poetry in Antiquity 60 0 0 0 6
Indo-European Artifacts 0 0 60 0 6
Interpretations of Greek Philosophy 30 30 30 0 6
Selected Chapters from General History of the Middle Ages 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Late Antiquity 30 30 0 0 8
Selected Chapters from Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 8
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Philosophy 30 0 0 0 3
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Methodology 60 0 0 0 3
Modern Greek literature and civilization I 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek literature and civilization II 60 0 0 0 5 letni
Modern Greek I 30 0 30 0 6 zimski
Modern Greek II 0 0 60 0 4 letni
Modern Greek III 15 0 30 0 6 zimski
Modern Greek IV 0 0 45 0 4 letni
Theory of historical linguistics 0 0 0 0 6
Spanish Prose of the Golden Age 30 30 0 0 6
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3
Renaissance 30 0 0 0 3
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5
Spanish Medieval Literature 30 30 0 0 6
Translation Theory 30 0 0 0 3
Theory of historical linguistics 60 0 0 0 6
Science, Technology and Human Experience 30 30 0 0 5

Staff