Antropologija globalizacije

Antropologija globalizacije

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Uvod v antropologijo globalizacije, njene specifike in položaj v širši stroki. Evropeizacija, vesternizacija, modernizacija, amerikanizacija in globalizacija. Globalizacija kot posledica modernosti. Globalizacija in globalnost. Lokalne kulture in globalizacija ter glokalnost. Evrocentrizem, kolonializem in svetovni model. Ekonomski in kulturni vidiki globalizacije. Muslimanski univerzalizem in zahodnjaška globalizacija. Civilizacije v zgodovini in danes, konflikti in medsebojni vplivi. Islam in Zahod, konfrontacija in kooperacija. Nacionalna in nadnacionalna država. Notranje in mednarodne migracije. Imigracija in integracija. Spopad civilizacij. Grožnja islama: mit ali realnost? Globalni terorizem.