Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Razvoj regionalizma na Slovenskem. Temeljni metodološki, metodični in terminološki problemi regionalizma. Sestavine regionalizmov v zgodovinskem razvoju. Sestavine regionalizmov v sodobnih družbah. Regionalizmi Slovenije v odnosu do evropskih regionalizmov. Uporabnost spoznanj za sodobne družbe.