Etnološko konservatorstvo - vaje

Etnološko konservatorstvo - vaje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Krašovic Tina, izr. prof. dr. Kozorog Miha

Vsebina

Vaje potekajo v obliki večdnevnega tematskega terenskega dela po Sloveniji in zamejstvu. Namenjene so spremljanju spomeniškovarstvenih (in drugih) prenov kulturne dediščine ter ukrepov za varovanje narave in krajine. Spodbujajo pozitiven odnos do dediščine in strokovno evalvacijo obnovitvenih posegov in varstvenih ukrepov.