Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja

Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

Seznanitev izbranimi temami iz grško-rimske filozofije.
Branje in analiza:
Branje izbranih odlomkov filozofskih besedil in antičnih virov v izvirniku in / ali prevodu ter vsebinska in idejna interpretacija izbranega odlomka. Rekonstrukcija nepopolnih oziroma manj znanih vsebin antičnih filozofskih besedil, predvsem predsokratskega, sokratskega in t. i. nenapisanega Platonovega nauka. Zgodovinski pregled preoddaje izbranih filozofskih besedil in njihovega sprejemanja v poznejših obdobjih (sholastika, srednjeveški platonizem in firenški novoplatonizem).

Temeljna literatura /Basic reading:
Odlomki latinskih in grških besedil antičnih avtorjev, slovenski in drugi prevodi izbranih antični avtorjev. / Excerpts from Latin and Greek authors, Slovene and other translations of selected Ancient authors.

Priporočena literatura/ recommended reading:
- Reale, G.: Zgodovina antične filozofije I-IV. Ljubljana 2004.
- Furley, D. (ed.): Routledge History of Philosophy. Vol. 1-2. London – New York – Routledge 2003.
- Gombocz, W. L.: Die Philosophie der ausgehenden Antike und der frühen Mittelalters. Geschichte der Philosophie IV, hrsg. von W. Röd. München 1997.
- Smith, N., Allhoff, F. & Vaidya, A. J. (izd.): Ancient Philosophy. Essential Readings with Commentary. Blackwell Publishing, 2008.