Portugalščina 1

Portugalščina 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca, doc. dr. Müller Blažka, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah vzetih iz različnih medijev in literature;
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba Presente do indicativo (pravilni in nepravilni glagoli
- opozicija ser / estar / haver (najpogostejše rabe)
- nekatere glagolske perifraze z nedoločnikom in gerundijem.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture so:
- razširjenost portugalskega jezika po svetu
- geografske značilnosti Portugalske in Brazilije ter bivših portugalskih kolonij
- razvoj in pomen portugalske in brazilske glasbe, umetnosti, literature