Praktikum izobraževanje

Praktikum izobraževanje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Retelj Andreja

Vsebina

PRAKTIKUM IZOBRAŽEVANJE je sestavljen iz naslednjih segmentov:

A: Opazovalna praksa v izobraževalnih inštitucijah
B: Spletno podprto poučevanje in učenje tujih jezikov

A: Opazovalna praksa v izobraževalnih inštitucijah
- Prvine pouka tujega jezika;
- različne oblike dela pri pouku TJ (celostni pristop, intenzivne oblike tečajev, večurni tečaji ipd.);
- opazovanje pouka, protokoliranje, dajanje povratne informacije;
- organizacija pouka na OŠ, SŠ, jezikovnih šolah in jezikovnih inštitutih;
- priprave na pouk, učna ura, metode in strategije pouka TJ na različnih ravneh poučevanja;
- seznanitev z načini za doseganje učnih ciljev, preverjanja in vrednotenja znanja.

B: Spletno podprto poučevanje in učenje tujih jezikov
Predmet obravnava nove pristope in metode dela s pomočjo spleta. Študenti se seznanijo z načrtovanjem pouka s pomočjo spleta v skladu z učnimi načrt posameznih predmetov (npr. nemščina, angleščina) ter s pedagoškimi, didaktičnimi, sociološkimi in tehničnimi vidiki uporabe spletno podprtih vaj in spletne učilnice. Lastna izkustvena praksa v spletni učilnici.