Pravna in zakonodajna besedila

Pravna in zakonodajna besedila

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Uvajanje v praktično rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju pravnih in zakonodajnih besedil. Poglabljanje znanja o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikovanje lastne dokumentacije. Kritično presojanje možnih prevodnih rešitev glede na funkcijo in namen prevedenega besedila. Spoznavanje prevajalskega dela v realnem prevajalskem okolju.

Temeljna literatura:
- Mihaljević, J., N. Pintarić, ur., 1995: Prevođenje: Suvremena strujanja i tendencije: zbornik. Zagreb: HDPL.
- Šarčević, S., 2000: New Approach to Legal Translation. Kluwer Law International. The Hague.
- Priručnik za prevođenje pravnih akata Europske unije, 2002.

Viri:
- Bratanić, M. in dr.: Četverojezični rječnik prava Europske unije. Zagreb: Hidra. http://norma.hidra.hr/rjecnik
- Horvatić, Ž. in dr., 2002: Rječnik kaznenog prava. Zagreb: Masmedia.
- Longyka, T. in dr., 2003: Hrvatsko-slovenski/engleski pravni rječnik. Hrvaško-slovenski/angleški pravni slovar. Croatian-Slovene/English dictionary of law. Ljubljana: Komunikado.
- Panović-Đurić, S., 1995: Rečnik krivičnopravnih pojmova. Beograd: Nomos.
- Todorović, S. in J. Jovanović, 2004: Rečnik pravnih termina. Beograd: Savremena administracija.
- Vukičević, B., 2004: Pravni rečnik srpsko-engleski. Beograd: Jezikoslovac.
Spletni viri.