Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje lll

Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje lll

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zlatnar Moe Marija

Vsebina

Predmet Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje III se osredotoča na izpopolnjevanje strategij za analizo, razumevanje in prevajanje besedil iz angleščine v slovenščino in obratno. Študentje še vedno prevajajo večinoma nekoliko težja publicistična besedila z različnih področji, npr. politike, gospodarstva, poljudne znanosti in humanistike, kulture in umetnosti. Posebna pozornost se še vedno posveča skladenjskim, besedilnozvrstnim, pa tudi slogovnim in jezikovnozvrstnim značilnostim posameznih besedil, namenu besedila v izhodiščnem in ciljnem besedilu, ter pričakovanjem in zahtevam ciljnih bralcev. Poleg analize in prevajanja besedil v obeh jezikih, pri predmetu obravnavamo tudi nekatera težja področja prevajanja med angleščino in slovenščino, npr. pri besedotvroju, poudarjanju, jezikovnosvrstnih vprašanjih, metaforiki, kulturnovezanih prvinah in podobnem.