Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje II

Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika italijanskega jezika
in
b) Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika italijanskega jezika: spoznavanje izraznih posebnosti jezika, tipičnih stavčnih vzorcev in kolokacijskih ter drugih medbesednih vezi s teoretičnega vidika in s praktičnim delom na besedilih.

Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino: prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz italijanščine v slovenščino s poudarkom na kulturoloških razlikah med jezikoma; funkcijska analiza prevajalskih strategij, reševanje konkretnih in sistemskih prevajalskih problemov; razčlenjevanje pomenskih polj in registrskih posebnosti; poglabljanje razumevanja italijanskih in slovenskih besedil.

- Radicchi S. 1995. In Italia. Modi di dire ed espressioni idiomatiche. Roma: Bonacci Editore.
- Mortasa Garavelli B. 2010. Il parlare figurato. Bari Roma: Laterza.
- Lavezzi G. 2007. Breve dizionario di retorica e stilistica. Roma: Carocci Editore.
- Manzoni A. I promessi sposi.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:/
Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:

- Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
- Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
- Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
- Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
- Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC in SAZU.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.
Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.