Ivana Bago: Jugoslovanski fanonizem v treh (razstavnih) dejanjih: 1950/1972/1989

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo vabita v ponedeljek, 24. maja 2021, ob 16.30 uri na predavanje Ivane Bago z naslovom Jugoslovanski fanonizem v treh (razstavnih) dejanjih: 1950/1972/1989. Predavanje v angleščini bo potekalo prek Zooma (ID: 861 8220 6242, geslo: 300946)

Marca 1950 je Palača de Chaillot v Parizu, kjer domuje Nacionalni muzej francoskih spomenikov, gostila razstavo L'art médiéval yougoslave (Jugoslovanska srednjeveška umetnost), prvo veliko uradno predstavitev jugoslovanske umetnosti na Zahodu po vojni. Razstava, pod vodstvom pisatelja Miroslava Krleže, se je iz manjše predstavitve srbskih in makedonskih srednjeveških fresk razvila v polemično odkritje izgubljene »južnoslovanske civilizacije« in utrditev mesta Jugoslavije v svetovni zgodovini po njeni izključitvi iz Informbiroja leta 1948. Na predavanju bomo to razstavo obravnavali kot glavni primer jugoslovanskega fanonizma, deklaracijo jugoslovanske kulturne in politične avtonomije v odnosu do Vzhoda in Zahoda ter napoved njene vodilne vloge v gibanju neuvrščenih v 1960-ih. Kot primer tovrstnih jugoslovansko-fanonističnih izjavljanj, ki so vztrajale še celo v radikalno spremenjenih zgodovinskih okoliščinah 1970-ih in 1980-ih, bomo obravnavali še dve drugi razstavi – konceptualno kuratorsko intervencijo Poštne pošiljke (Zagreb, 1972) in vsejugoslovansko srečanje umetnikov v okviru razstave Jugoslovanska Documenta (Sarajevo, 1989). Vse tri razstave tvorijo nekakšen dialektični trikotnik, tezo, negacijo in (neuspešno) sintezo, obenem pa označujejo ključne točke jugoslovanske zgodovinske usode.

Ivana Bago je neodvisna raziskovalka, piska in kuratorka iz Zagreba. Skupaj z Antonio Majačo je leta 2009 ustanovila Delve – Inštitut za trajanje, kraj in spremenljivke (www.delve.hr). Objavila je vrsto besedil o sodobni umetnosti, predvsem o konceptualni umetnosti, zgodovini razstavljanja in kuriranja, performansu, feminizmu, (post)jugoslovanski umetnosti ter umetnostnemu zgodovinopisju po letu 1989. Je prejemnica štipendije Igorja Zabela 2020. Trenutno pripravlja knjižno delo Yugoslav Aesthetics: Monuments to History's Bare Bones ter raziskovalni in založniški projekt Meeting Points: Documents in the Making o delu in osebnem arhivu Sanje Iveković.

Facebook dogodek

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon