Oddelek za klasično filologijo

Oddelek za klasično filologijo

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo

Knjižnica

V okviru oddelka deluje edina specializirana knjižnica za klasično filologijo in antične študije v Sloveniji. Knjižnica je del Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete (OHK FF). Obstaja že skoraj stoletje, vse od ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919. Med drugo svetovno vojno je 29. januarja 1944 v njene prostore v sedanjem poslopju NUK strmoglavilo nemško vojaško letalo; v požaru je bilo uničeno skoraj vse gradivo, zato je začel knjižnični fond po vojni nastajati takorekoč na novo. Leta 1963 je fakulteta zanj s pomočjo subvencije sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti odkupila celotno strokovno knjižnico pokojnega profesorja Antona Sovrèta; kasneje je oddelku svojo knjižnico zapustil tudi dr. Oton Muhr, priljubljeni profesor latinščine in grščine na slovenskih gimnazijah v Trstu in Gorici ter na Aquinas College v Michiganu. Leta 2018 se je knjižnični zbirki pridružila zapuščina še enega velikega klasičnega filologa in odličnega prevajalca, profesorja Primoža Simonitija, jeseni 2022 pa je knjižnico obogatila tudi obsežna zapuščina domače knjižnice vsestranskega zaslužnega profesorja Kajetana Gantarja. Zaradi obsežnega števila knjižnega gradiva, med katerim je celo nemalo zelo redkih izvodov, ki so edini v Sloveniji, je gradivo Gantarjeve zapuščine trenutno še v procesu popisovanja in obdelave.

Študentom je danes na voljo vrsta temeljnih zbirk klasičnih avtorjev (Loeb Classical Library, Signorelli, Teubner, Érasme, itd.), več pomembnih slovarjev (med drugim monumentalni Thesaurus linguae Latinae, ki izhaja od leta 1894 dalje in bo končan okrog leta 2050) ter nekaj velikih leksikonov, denimo Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, ki je izhajal v letih 1894–1980 (v 75 zvezkih), Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike (v 19 zvezkih, 1996–2003, suplementi še vedno izhajajo), ter Reallexikon für Antike und Christentum, ki izhaja od leta 1950 dalje. Večina jih je dostopnih tudi v elektronski obliki.

Manjši delež gradiva Knjižnice Oddelka za klasično filologijo se hrani tudi v dveh posebnih zbirkah (Zbirka antikvarnega gradiva in Knjižnica Primoža Simonitija), ki se ju hrani v posebnih pogojih. To knjižno gradivo ni v odprtem pristopu in si ga je možno ogledati po dogovoru. Kot že omenjeno, se pripravlja še ena posebna zbirka, Knjižnica Kajetana Gantarja.        

Knjižnica obsega več kot 16.400 enot, med njimi 9.750 knjig, 3.550 separatov, 135 disertacij ter magistrskih in diplomskih del, 2.850 serijskih publikacij ter nekaj deset enot neknjižnega gradiva (zemljevidi, kasete, digitalije). Redno prejema tudi okoli 40 naslovov serijskih publikacij, skupaj je na njenih policah približno 220 naslovov revij, od tega 200 tujih. Očrt knjižnice z razporeditvijo študijskih področij po policah je novim obiskovalcem ter študentom kot pomoč pri orientaciji dostopen tudi v obliki zloženke, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi s seznamom knjižničnih signatur.

Vizitka

KontaktNastja Janžekovič
E-mail:ohk.kla@ff.uni-lj.si
Telefon:01 241 14 20
Lokacija:tretje nadstropje FF, soba 344
Odprto:

Vsak delovnik od 10h do 13h, v sredo pa od 11h do 13h in 14h do 17h.

Poletni urnik knjižnice Oddelka za klasično filologijo:
Od 26. junija do 30. septembra 2024: odprto od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00.
Od 29. julija do 16. avgusta bo knjižnica zaprta.
Zaradi dopustov so možne manjše spremembe, zato priporočamo, da pred odhodom v knjižnico pregledate morebitne aktualne spremembe urnikov na spodnji povezavi in obvestila na spletni strani Oddelka za klasično filologijo.

Aktualne spremembe urnika. 

Do pomembnega premika pri kakovosti študija je prišlo s projektom Mrežnik, v okviru katerega je članom knjižnice na voljo portal z več kot 200 izbranimi elektronskimi informacijskimi viri, namenjenimi iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature. Prosto dostopni viri so na voljo vsem obiskovalcem portala, nekateri licenčni pa izven prostorov knjižnic (prek oddaljenega dostopa) le študentom in osebju Univerze v Ljubljani. Geslo za dostop, ki omogoča uporabo virov z lokacij izven knjižnic, dobite v oddelčni knjižnici. Če do virov na tak način dostopate prvič, si za začetek oglejte navodila za oddaljeni dostop. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop, so zbrani na posebnem seznamu.

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Za medknjižnično izposojo skrbi pisarna OHK, soba 11. Medknjižnična izposoja je med drugim mogoča tudi prek spletne naročilnice. Več informacij o načinih naročanja medknjižnične izposoje in obrazce najdete na povezavi Medknjižnična izposoja OHK.

Prvi letniki vseh stopenj ob začetku študijskega leta v matični oddelčni knjižnici uredite članstvo in pridobite geslo za dostop do storitve Moja knjižnica in do e‑virov. Članarino ste plačali ob vpisu v letnik. S seboj imejte veljavno študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu) in osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Če ste vpisani v višji letnik in ugotovite, da geslo za oddaljeni dostop do e‑virov oziroma Mojo knjižnico ne deluje, se oglasite v knjižnici z veljavno študentsko izkaznico (ali potrdilom o vpisu) in osebnim dokumentom s sliko za podaljšanje članstva.

Staff