Simpozij Od margine do avtonomije v postjugoslovanskem kontekstu

Med 23. in 25. majem 2023 bo v okviru projekta Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v postjugoslovanskem kontekstu (ARRS, J6-3144) potekal simpozij Od margine do avtonomije v postjugoslovanskem kontekstu, ki ga organizirajo Gal Kirn (UL FF), Petja Grafenauer in Daša Tepina (UL ALUO).

Simpozij bo obravnaval širok spekter tem – od družbeno angažiranega filmskega ustvarjanja in literature do oživljanja antifašističnega spomina –, hkrati pa bo predstavljen širši pregled infrastrukture, avtonomnih prostorov in (proti)institucionalnosti družbeno angažirane umetnosti v postjugoslovanski regiji.

Čeprav so avtonomni prostori postali redek pojav v postsocialistični pokrajini, so bili, četudi začasno, pravi laboratoriji, ki so mislili alternativne prihodnosti in prispevali k poljem emancipacijske umetnosti in politike. Simpozij naslavlja vprašanji, v kolikšni meri se je ta specifična avtonomija upirala ustvarjanju vrednosti in ali te prakse omogočajo nove forme ustvarjanja, ki niso pogojene z družbenim konsenzom oziroma splošno sprejetimi smernicami v umetnosti. Z različnimi primeri avtonomnih prostorov, ki so nastali po razpadu Jugoslavije v različnih mestih postjugoslovanskega prostora, bomo poskušali zajeti fenomen, ki nosi tako sence starega obdobja kot vizije prihodnosti in tako osvetlili pomen umetniškega dela v kontekstu avtonomnega, svobodnega in solidarnega delovanja.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

 

PROGRAM

 

1. dan: OTVORITVENI DOGODEK
torek, 23. maj 2023, Vodnikova domačija

18.00 Igor Štiks: Predstavitev knjige W (v sodelovanju z Mladinsko knjigo)

2. dan: ANGAŽIRANI POSTJUGOSLOVANSKI DOKUMENTARNI FILM
sreda, 24. maj 2023, Slovenska Kinoteka

18.00 Uvodni nagovor

18.10–18.50
Natalija Majsova: Družbena angažiranost v postjugoslovanskih filmskih kulturah

19.00–21.30 Tradicija zatiranih: med partizani in migranti

Nika Autor: Tu imam sliko, 2022 (17 min)

Nika Autor: Rdeči gozdovi, 2022 (16 min)

Marta Popivoda: Pokrajina upora, 2021 (95 min)

21.30–22.00 Pogovor z avtoricama: Oskar Ban Brejc

(dogodek poteka v sodelovanju z revijo Kino!)

3. dan: SIMPOZIJ – OD MARGINE DO AVTONOMIJE V POSTJUGOSLOVANSKEM KONTEKSTU

četrtek, 25. maj 2023, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje/Tobačna

10.00–11.45 Avtonomni prostori

Moderatorki: Petja Grafenauer in Daša Tepina

Miha Zadnikar: Socialna revolucija kotalternativna kultura

Sandi Abram: Ulična umetnost in avtonomni prostori

Luka Knežević – Strika: Preprosto povedano – pogled na tovarne za ponovno odkritje družbe

11.45–12.15 Odmor

12.15–13.45 Postpartizanska življenja
Moderatorki: Petja Grafenauer in Daša Tepina

Gal Kirn: Partizanska ekologija v jugoslovanski osvobodilni umetnosti

Ana Hofman: Amaterizem v ponovnem pogledu. Iskanje emancipatornega potenciala partizanske umetniške zapuščine

Nemanja Cvijanović: Jugoslovanski kulturni prostor danes, mreža progresivnih kulturnihin umetniških pobud v regiji ter sodobna antifašistična umetnost na Hrvaškem

13.45–14.45 Kosilo

14.45–16.15 Angažirana literatura in estetika

Moderatorka: Nataša Ivanović

Katja Kobolt: Umetniška produkcija za otroke in avtonomija umetnosti

Mirt Komel: Postjugoslovanska angažirana literatura: doktor Štiks in gospod Vojnović

Igor Štiks: Emancipacijske situacije: aktivistična estetika onkraj umetnosti

16.15.–16.45 Odmor

16.45–18.15 Angažirana umetnost

Moderatorka: Nadja Zgonik

Albert Heta: Avtonomija, torej ne nekakšna »diverzija tujih sil«, temveč »le« umetnikova intervencija

Petja Grafenauer in Daša Tepina: Umetnost in upor. Vloga vizualnih kodov v družbenih gibanjih od Socialistične republike Slovenije do danes: protimoč vizualnih kodov v družbenih gibanjih

Ibro Hasanović: brez naslova

 

Brošura

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon