Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo_obvestilo

Obveščam vas, da je Vesna Venišnik Peternelj odsotna, zaradi bolniške. V tem času se študenti prosim obrnite na Mojco Golob: mojca.golob@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1500, zaposleni pa na Renato Kališek: renata.kalisek@ff.uni-lj.si, tel: 01 241 1494.

Notices

Change of Office Hours

Faculty of Arts

Participate in the student essay contest

Faculty of Arts

Participate in the student essay contest

Change of Office Hours

Change of Office Hours