Oddelek za muzikologijo

Predavanji dr. Feldman in dr. Brodskega

Oddelek za filozofijo in Oddelek za muzikologijo vabita na

 

Gostovanje prominentnih ameriških muzikologov

Marthe Feldman in Setha Brodskega

z Univerze v Chicagu

 

Četrtek, 12. 10. 2023 ob 16:00 predavalnica 535b, Filozofska fakulteta

Predavanji – seminar – pogovor – glasba in psihoanaliza

 

Martha Feldman

Med kastratom in transom

 

Seth Brodsky

Med nagonom in glasbo

 

Več na: https://gofile.me/5SM3X/pA19usYU3

 

 

Notices

Change of Office Hours

Faculty of Arts

Participate in the student essay contest

Faculty of Arts

Participate in the student essay contest

Change of Office Hours

Change of Office Hours