Oddelek za slovenistiko

Rezultati pisnega dela, Fonetika in fonologija, 23. 1.

Zaradi napovedanega nedelovanja VIS-a sem rezultate pisnega dela izpita in razpored za ustni del objavil tudi v e-učilnici predmeta. 

Uspešno!

 

asist. Luka Horjak

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič