Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Daša Stanič

Po predhodnem dogovoru.

lekt. dr. Daša Stanič

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar