O večpomenskosti v nemških oglasnih besedilih - s slogovnega in multimodalnega vidika

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1200. sestanek, ki bo v ponedeljek, 18. oktobra 2021, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo O večpomenskosti v nemških oglasnih besedilih - s slogovnega in multimodalnega vidika bo predavala doc. dr. Tanja Škerlavaj, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete.

Kratek povzetek:

Da bi v današnji »poplavi« informacij in produktov vzbudili naslovnikovo pozornost, se tvorci oglasnih besedil poslužujejo različnih inovativnih jezikovnih in nejezikovnih sredstev – med drugim npr. besednih iger, ki temeljijo na večpomenskosti. Na predavanju bo predstavljena knjiga »Stilistische Funktionen von Mehrdeutigkeit in Werbetexten« (2017, Peter Lang), v kateri avtorica s pomočjo slogovnih analiz nemških oglasnih besedil ugotavlja, kako večpomenskost pripomore k vplivanjski vlogi oglasnih besedil. V raziskavi se sprašuje, kakšne vrste večpomenskosti se pojavljajo v teh besedilih in kaj so njihove funkcije, katere jezikovne in nejezikovne prvine v besedilu (npr. slika, layout, tipografija, barva) vplivajo na njegovo večpomenskost in pa kako tovrstna »nova« (tj. v sobesedilu nastala) večpomenskost nastane.  

Opozorilo:

Tudi na Filozofski fakulteti velja pogoj PCT, ki ga preverjajo na vhodu fakultete. Prosimo, imejte s seboj ustrezno potrdilo in osebno izkaznico. Prosimo tudi za uporabo zaščitne maske v fakultetnih prostorih. 

Vabljeni tudi študenti in študentke.

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon