Angleški glagol II

Angleški glagol II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Gregorčič Kristina, prof. dr. Ilc Gašper

Kompleksne glagolske strukture v angleščini: pogojni stavki, naklon in naklonski glagoli, tvornik/trpnik in njuna pragmatična raba; neosebne glagolske oblike (nedoločnik, glagolnik, deležnik); poročani govor (komunikacijska funkcija, slovnična pravila in situacijska vodila, vključevanje poročanega govora v širša pripovedna ali poročevalska besedila). Sintetični pregled slovničnih pravil in zakonitosti na obravnavanih področjih. Prikaz razčlembe rabe izbranih glagolskih zgradb v avtentičnih besedilih. Angleško-slovenska protistavna analiza. Pri seminarskih vajah študenti utrjujejo tvorjenje in rabo izbranih glagolskih zgradb. Delo v skupinah motivira študente za aktivnejše samostojno delo pri zbiranju zgledov in razčlembi rabe ter protistavni analizi na osnovi vzporednih angleško-slovenskih besedil. Študenti prepoznavajo teoretične element v pristnih angleških besedilih.

Biber, Douglas. (2007) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman. Izbrana poglavja (3, 9, 11, 12). COBISS.SI-ID – 35795042
Graver, B. D. (1999) Advanced English Practice. 3rd edition. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 6307486
Huddleston, R. & Geoffrey K. Pullum. (2010) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP. Izbrana poglavja (3, 8, 10, 11, 14, 16). COBISS.SI-ID – 44999778
Leech, Geoffrey. (1987) Meaning and the English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (5-8). COBISS.SI-ID - 10878818
Marvin, Tatjana & Gašper Ilc. (2021). English Verbs in Use II. Ljubljana: ZIFF. COBISS.SI-ID – 77511939
Palmer, Frank. 1997. The English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (2-4, 10). COBISS.SI-ID – 53717858
Quirk, R. et al. (2008) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (4, 10, 11, 14, 15, 18, 19). COBISS.SI-ID – 3017416
Quirk, Randolph & Greenbaum Sidney. (1993) University Grammar of the English. London: Longman. Izbrana poglavja (11-13). COBISS.SI-ID – 452194