Oddelek za klasično filologijo

Oddelek za klasično filologijo

Tečaji latinščine in grščine

Latinščina

Začetni in nadaljevalni tečaji latinščine (Latinščina 1 in Latinščina 2), vsak v obsegu dveh tedenskih ur skozi dva semestra, sta vsem študentom Filozofske fakultete in študentom drugih fakultet Univerze v Ljubljani kot izbirni predmet na voljo brezplačno. Študenti se seznanijo z glasoslovjem, oblikoslovjem, sintakso in besediščem latinskega jezika, tako da so po dveh letih sposobni s pomočjo slovarja brati izvirna latinska besedila. Za zunanje udeležence so na voljo plačljivi tečaji (informacije o le-teh najdete tu).

Stara grščina

Začetni in nadaljevalni tečaji stare grščine (Grščina 1 in Grščina 2), vsak v obsegu dveh tedenskih ur skozi dva semestra, sta vsem študentom Filozofske fakultete in študentom drugih fakultet Univerze v Ljubljani kot izbirni predmet na voljo brezplačno. Študenti pridobijo znanje grške pisave in izgovora, oblikoslovja, sintakse in besedišča klasične grščine, tako da so po dveh letih sposobni s pomočjo slovarja brati izvirna grška besedila. Za zunanje udeležence so na voljo plačljivi tečaji (informacije o le-teh najdete tu).

Moderna grščina

Tečaji nove grščine so odprti vsem, ki jih zanimata sodobna grščina in današnja Grčija. Za študente Filozofske fakultete in drugih fakultet Univerze v Ljubljani je kot zunanji izbirni prdmet na voljo začetni tečaj moderne grščine. Za zunanje udeležence so na voljo tečaji moderne grščine različnih stopenj. Začetni tečaj je namenjen slušateljem brez predznanja nove grščine, nadaljevalni tečaj pa vsem, ki so že spoznali osnove tega jezika. Namenjen je utrjevanju in poglabljanju osnovnega besedišča ter učenju zahtevnejših slovničnih značilnosti (pretekli in prihodnji čas, sklanjatve redkejših samostalnikov in pridevnikov). Na voljo je več skupin:

Tečaji nove grščine potekajo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Aškerčevi 2. Cena 60-urnega tečaja z DDV je 359 € za zunanje udeležence ter 239 € za redne študente vseh treh stopenj Univerze v Ljubljani. Več informacij o programu ter urniku najdete na tej povezavi.

Izpiti

Vse podatke o izpitih pri posameznem predmetu dobite v začetku leta pri predavateljih.

V sodelovanju z Centrom za grški jezik (Κέντρο Ελληνικής γλώσσας), osrednjo grško ustanovo za jezikovno učenje odraslih in preverjanje jezikovnega znanja, izvaja Društvo za antične in humanistične študije tudi splošne izpite za certifikat znanja grščine (Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας), ki se opravljajo praviloma vsako leto maja na štirih mednarodno primerljivih zahtevnostnih stopnjah; ter posebne izpite iz znanja poslovnega jezika (Επαγγελματικό Πιστοποιητικό): zanje se vsako leto razpišejo trije roki.

Izpiti iz znanja grškega jezika v maju 2023. Prijave so odprte od 1. februarja do 20. marca 2023 na temu namenjenem portalu

Sodelavke in sodelavci oddelka