Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dodiplomski študij na Oddelku za klasično filologijo

Dodiplomski študij

Oddelek za klasično filologijo na prvi stopnji študija izvaja naslednje univerzitetne študijske programe:

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Sodelavke in sodelavci oddelka