Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dodiplomski študij

Oddelek za klasično filologijo na prvi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Antični in humanistični študiji, dvopredmetni študijski program Grški jezik, književnost in kultura in dvopredmetni študijski program Latinski jezik, književnost in kultura.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka