Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Študijski program druge stopnje Antični in humanistični študiji

Vsebine

V okviru drugostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Antični in humanistični študiji pridobijo študenti in študentke poglobljeno znanje o kulturi grško-rimske antike, o latinskem srednjem veku in Bizancu ter o humanistični tradiciji, ki je jezik, ideje in podobe klasične antike posredovala sodobnosti. Program ima štiri smeri, in sicer Antični in humanistični študiji – grška filologija, Antični in humanistični študiji – latinska filologija, Klasične kulture – grška filologija in Klasične kulture – latinska filologija. Zadnji dve se izvajata v sodelovanju s konzorcijem več tujih univerz ter omogočata reševanje kompleksnih znanstvenih izzivov v mednarodnem okolju ter prenašanje novih študijskih in raziskovalnih metod iz tujega v domače okolje.

Študent oziroma študentka se usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov), vendar je program Antični in humanistični študiji v primerjavi z izrazito filološkimi dvopredmetnimi programi latinščine in grščine veliko bolj osredotočen na kulturnozgodovinski kontekst klasičnih besedilnih spomenikov. Ob specialistični usmeritvi v enega od dveh klasičnih jezikov Antični in humanistični študiji odpirajo širok pregled nad različnimi vidiki antične materialne in duhovne kulture, pa tudi nad kulturo grškega Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma (zgodovina, arheološke najdbe, umetnost, filozofija, religija in duhovnost, mitologija itd.). Študijski program je zasnovan interdisciplinarno in omogoča študijsko, pozneje pa tudi poklicno povezovanje s številnimi sorodnimi področji, ki se neposredno ali posredno srečujejo s kulturo grško-rimske antike, Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma, ter intenzivno navezovanje mednarodnih strokovnih stikov. Posebna pozornost velja recepciji antične kulture od zgodnjega srednjeveškega humanizma prek renesanse do danes: potem, po katerih nas je antika dosegla, in preobrazbam, ki jih je na teh poteh doživljala.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer Antični in humanistični študiji - grška filologija
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Strokovni izbirni predmeti 2 21
Zunanji izbirni predmeti 12
smer Antični in humanistični študiji - latinska filologija
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Strokovni izbirni predmeti 4 18
Zunanji izbirni predmeti 12
smer Klasične kulture - grška filologija
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Praktikum 0 0 0 0 5 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 9
Strokovni izbirni predmeti 6 22
Zunanji izbirni predmeti 6
smer Klasične kulture - latinska filologija
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Praktikum 0 0 0 0 5 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 7 9
Strokovni izbirni predmeti 8 19
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Srednjeveška književnost 30 0 0 0 3
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Srednjeveška književnost 30 0 0 0 3
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Barok in klasicizem 30 0 0 0 3
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Barok in klasicizem 30 0 0 0 3
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
2. letnik P S V D KT Semester
smer Antični in humanistični študiji - grška filologija
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 15
smer Antični in humanistični študiji - latinska filologija
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 15
smer Klasične kulture - grška filologija
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Mednarodni interdisciplinarni seminar 0 10 0 0 5 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Strokovni izbirni predmeti 6 10
smer Klasične kulture - latinska filologija
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Mednarodni interdisciplinarni seminar 0 10 0 0 5 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 7 6
Strokovni izbirni predmeti 8 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Srednjeveška književnost 30 0 0 0 3
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Srednjeveška književnost 30 0 0 0 3
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Srednjeveška književnost 30 0 0 0 3
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Biblija in slovenska literatura 60 0 0 0 6
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija - izbrana poglavja 0 0 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 6
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 0 0 0 0 5
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Srednjeveška književnost 30 0 0 0 3
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5

Sodelavke in sodelavci oddelka