Oddelek za klasično filologijo

Lektira na Oddelku za klasično filologijo

Splošna pojasnila

1. Kolokviji iz obvezne lektire so delna obveznost posameznih predmetov. V nekaterih primerih se predpisano besedilo v manjšem obsegu bere že pri seminarjih in vajah; branje celotnega besedila se preverja pri izvajalcu predmeta.

2. Pri predmetih Izbrana poglavja iz latinske književnosti in Izbrana poglavja iz grške književnosti je nekaj kolokvijev iz obvezne lektire tudi samostojna obveznost.

3. Glavna izpitna obveznost pri predmetih Izbrana poglavja iz latinske književnosti in Izbrana poglavja iz grške književnosti je v vsakem semestru izpit iz teme predavanja. Do konca tretjega letnika je treba opraviti tudi pregledni izpit iz celotne rimske oziroma grške književnosti, ki ga je mogoče opravljati v štirih delih:

  • Grška književnost
    1) arhaično obdobje (do perzijskih vojn), 2) klasično obdobje, 3) helenizem (od smrti Aleksandra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grška književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).
     
  • Rimska književnost
    1) zgodnja in srednja republika (do Sule); 2) pozna republika (od Sule do Ciceronove smrti); 3) avgustejsko obdobje (od Ciceronove smrti do vključno Ovidija); 4) obdobje cesarstva od Avgustove smrti do Kasiodorja.

Priporočljivo je, da študenti to izpitno obveznost povežejo z izpitom iz izbranega poglavja latinske ali grške književnosti, ki pokriva večji del enega od štirih obdobij.

4. Obveznost seminarja pri predmetih Izbrana poglavja iz latinske književnosti in Izbrana poglavja iz grške književnosti je po ena seminarska interpretacija v vsakem semestru.

Pri kolokvijih iz obvezne lektire se od kandidatov pričakuje tudi poznavanje glavnih dejstev o avtorjevi dobi, njegovem življenju in delih ter še posebej o delu, ki je tema kolokvija. Priporoča se uporaba literarnozgodovinskih pregledov in spremnih besed k slovenskim izdajam.

Izpiti iz posameznih obdobij grške književnosti se opravljajo pri doc. dr. Branetu Senegačniku, iz rimske književnosti pa pri red. prof. dr. Marku Marinčiču.

Priporočena literatura

1. B. Conte, Zgodovina latinske književnosti: od začetkov do padca rimskega cesarstva (Ljubljana: Modrijan, 2010).

2. S. Said, M. Trede in A. Le Boulluec, Histoire de la litterature grecque (Pariz: PUF, 2010). Skrajšana angleška različica: S. Said in M. Trede, A Short History of Greek Literature (London: Routledge, 1999).

3. A. Lesky, Povijest grčke književnosti (Zagreb: Golden marketing, 2001).

4. Posamezni zvezki iz zbirke The Cambridge History of Classical Literature.

DRUGI LETNIK

Izbrana poglavja iz grške književnosti DD

1. Platon, Apologija 17a-24b2, 28b3-4a5;

2. Janezov evangelij 1–2, 4.1−42, 6, 11–13, 18–20.

TRETJI LETNIK

Zgodovina grškega jezika

1. Herodot v izboru Chrestomathia Graeca 1 (Zagreb: Školska knjiga, 1980) ali Izokrat, Panegyricus;

2. Homer, Iliada 1.1−430 in 493–530; ali 6.370−500 in 22.188−365 in 24.1−15 in 468–600 in 719–775; Odiseja 1.1−365 ali 6.1−250 in 8.469−585 ali 11.1−50 in 11.152−220 in 12.201−255 in 16.154−235 in 21.80−135 in 21.388−430). Kolokvij je mogoče opravljati ločeno v dveh delih.

Izbrana poglavja iz grške književnosti DD

1. Ena tragedija po izbiri – Evripid, Sofokles, Ajshil;

2. izbor iz elegikov: Tirtaj 10 (West); Mimnerm 1, 2, 12 (West); Solon 4, 13 (West); Sapfo (Lobel-Page, Voigt): fr. 1; fr. 16, v. 1–12, 18–20; fr. 31;fr. 34; fr. 44 v. 5–17, 30–34; fr. 47; f. 48; fr. 55; fr. 104a; fr. 105a; fr. 105b; fr. 168b; P. Koln inv. 21351, v: M. Marinčič, izd., Sapfo: Pesmi (Ljubljana: Logos, 2008), str. 90; Alkaj, izd. Campbell, v zbirki Loeb: fr. 34, fr. 129 v. 1–24; fr. 208 (=326 L‑P); fr. 335; fr. 338; fr. 347; Anakreont fr. 356/11a‑b Page; fr. 357/12 Page; fr. 358/13 Page; fr. 359/14 Page; fr. 395/50 Page; fr. 417/72 Page.

DRUGI LETNIK

Izbrana poglavja iz grške književnosti – seminar

1. Platon, Apologija 17a-24b2, 28b3-4a5;

2. Janezov evangelij 1–2, 4.1−42, 6, 11–13, 18–20.

Izbrana poglavja iz grške književnosti

3. Ksenofont v obsegu Chrestomathia Graeca 1 (Zagreb: Školska knjiga, 1969);

4. Lisija, govor 24, Proti prijavi oziroma o zavrnitvi podpore.

 

TRETJI LETNIK

Zgodovina grškega jezika

1. Herodot v izboru Chrestomathia Graeca 1 (Zagreb: Školska knjiga, 1980); ali Izokrat, Panegyricus;

2. Homer, Iliada 1.1−430 in 493–530; ali 6.370−500 in 22.188−365 in 24.1−15 in 468–600 in 719–775; Odiseja 1.1−365 ali 6.1−250 in 8.469−585 ali 11.1−50 in 11.152−220 in 12.201−255 in 16.154−235 in 21.80−135 in 21.388−430). Kolokvij je mogoče opravljati ločeno v dveh delih.

Izbrana poglavja iz grške književnosti – seminar

1. Ena tragedija po izbiri – Evripid, Sofokles, Ajshil;

2. izbor iz elegikov: Tirtaj 10 (West); Mimnerm 1, 2, 12 (West); Solon 4, 13 (West); Sapfo (Lobel-Page, Voigt): fr. 1; fr. 16, v. 1–12, 18–20; fr. 31; fr. 34; fr. 44 v. 5–17, 30–34; fr. 47; f. 48; fr. 55; fr. 104a; fr. 105a; fr. 105b; fr. 168b; P. Koln inv. 21351, v: M. Marinčič, izd., Sapfo: Pesmi (Ljubljana: Logos, 2008), str. 90; Alkaj, izd. Campbell, v zbirki Loeb: fr. 34, fr. 129 v. 1–24; fr. 208 (=326 L‑P); fr. 335; fr. 338; fr. 347; Anakreont fr. 356/11a‑b Page; fr. 357/12 Page; fr. 358/13 Page; fr. 359/14 Page; fr. 395/50 Page; fr. 417/72 Page.

Izbrana poglavja iz grške književnosti

1. Plutarh, Življenje Marka Antonija, ali Epiktet, Priročnik;

2. Longos, ena knjiga po izbiri.

DRUGI LETNIK

Zgodovina latinskega jezika 1

1. Cicero, In Verrem II.4.61–68, 72–83 in 105–115 ; 

2. Cezar, De bello Gallico 1.

Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD

1. Katul v celoti, razen pesmi 64 in 68;

2. Cicero, Cato maior de senectute

 

TRETJI LETNIK

Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD

1. Dve knjigi iz Vergilijeve Eneide ali Ovidijevih Metamorfoz; lahko tudi kombinirano, namesto ene knjige lahko tudi Vergilij, Ekloge;

2. rimska elegija v izboru Paula Allena Millerja, Latin Erotic Elegy: An Anthology and Reader (London: Routledge, 2002).

Zgodovina latinskega jezika 2

1. Salustij, Bellum Iugurthinum 1–44, 55–65, 80–101;

2. Salustij, Bellum Catilinae 1–5 in 49–61.

DRUGI LETNIK

Zgodovina latinskega jezika 1

1. Cicero, In Verrem II.4.61–68, 72–83 in 105–115 ; 

2. Cezar, De bello Gallico 1.

Izbrana poglavja iz latinske književnosti – seminar

1. Katul v celoti, razen pesmi 64 in 68;

2. Cicero, Cato maior de senectute

Izbrana poglavja iz latinske književnosti

1. Terencij, komedija po izbiri;

2. Cicero, Somnium Scipionis.

 

TRETJI LETNIK

Izbrana poglavja iz latinske književnosti – seminar

1. Dve knjigi iz Vergilijeve Eneide ali Ovidijevih Metamorfoz; lahko tudi kombinirano, namesto ene knjige lahko tudi Vergilij, Ekloge;

2. rimska elegija v izboru Paula Allena Millerja, Latin Erotic Elegy: An Anthology and Reader (London: Routledge, 2002).

Zgodovina latinskega jezika 2

1. Salustij, Bellum Iugurthinum 1–44, 55–65, 80–101;

2. Salustij, Bellum Catilinae 1–5 in 49–61.

Izbrana poglavja iz latinske književnosti: dve besedili po izbiri

Avguštin, Confessiones 1.1,9,13,14; 3.1−6; 5.6−8, 13–14; 7.20−21; 8.11−12; 9.10−12;

Tacit, izbor Milana Grošlja, Anali 1.1−15; 16; Germania, odlomki v čitanki;

Seneka, De vita beata;

Lukrecij 1.1−264, 3.1−93, 4.1073−1120, 6.1138−1229.

red. prof. dr. Marko Marinčič – Vergilij, rimska elegija, Longos, Ovidij, Terencij;

izr. prof. dr. David Movrin – Cezar, Katul;

red. prof. dr. Jerneja Kavčič – Herodot, Homer, Plutarh, Epiktet;

izr. prof. dr. Matej Hriberšek – Platon, Tacit;

doc. dr. Brane Senegačnik – Lisija, Evripid, Sofokles, Janezov evangelij, Ksenofont, izbor iz elegikov, Seneka, Lukrecij, Avguštin, Izokrat;

doc. dr. Sonja Weiss – Ciceron (In Verrem, Cato Maior, Somnium Scipionis, In Catilinam), Salustij.

Na pedagoški smeri programa Latinski jezik, književnost in kultura se kolokviji opravljajo v sklopu didaktike (po dva kolokvija v prvem in drugem letniku), na nepedagoški smeri istega programa in na programu Antični in humanistični študiji, latinska filologija pa v sklopu raziskovalnega seminarja (štirje kolokviji v prvem letniku).

1. a) nepedagoški program: Lukan, Pharsalia 2, ali Tertulijan, De spectaculis (ali humanistično besedilo raziskovalnega seminarja v ustreznem obsegu (npr. Petrarka, izbor pisem ali 2 speva Afrike; Morus, Utopija 2; Maffeo Vegio, 13. knjiga Eneide in druge pesnitve; Angelo Poliziano, Silvae; Erazem, Hvalnica norosti);

b) pedagoški program: Lukan, Pharsalia 2, ali Tertulijan, De spectaculis, ali Plavt, ena komedija;

2. Horacij, Carmina 1.1,3,4,6,9,11,13,14,17,20,22,31,37; 2.3,7,10,13,14,16,20; 3.3,4,9,26,30; 4.7; izbor iz satir ali izbor iz pisem v obsegu izdaje Milana Grošlja in Erike Mihevc; De arte poetica v obsegu izdaje Milana Grošlja in Erike Mihevc;

3. Petronij, Trimalhionova pojedina, ali Apulej, Amor in Psiha;

4. Livij, dve knjigi, ali Tacit, Annales 4 in Historiae 1; lahko tudi kombinirano.

Na pedagoški smeri programa Grški jezik, književnost in kultura se kolokviji opravljajo v sklopu didaktike (po dva kolokvija v prvem in drugem letniku), na nepedagoški smeri istega programa in na programu Antični in humanistični študiji, grška filologija pa v sklopu raziskovalnega seminarja (štirje kolokviji v prvem letniku).

1. Aristofan, ena komedija po izbiri – Žabe, Oblaki, Ptiči;

2. Tukidid 1.1−10; 20–24; 2.34−46; 3.82; 5.104−105;

3. Aristotel, Poetika;

4. Pindar, Ol. 10, Pyth. 8, Nem. 1, Isthm. 2.

red. prof. dr. Marko Marinčič – Lukan, Horacij, Morus, Tertulijan, Petrarca, Vegio, Poliziano, Erazem;

red. prof. dr. Jerneja Kavčič – Aristotel;

izr. prof. dr. Matej Hriberšek – Livij, Tacit;

doc. dr. Brane Senegačnik – Tukidid, Pindar, Aristofan;

doc. dr. Sonja Weiss – Petronij, Apulej (Amor in Psiha);

doc. dr. Andreja Inkret – Plavt.

Sodelavke in sodelavci oddelka