Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Študijski program druge stopnje Grški jezik, književnost in kultura

Vsebine

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, Novogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Grški jezik, književnost in kultura, Novogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer pridobijo študenti in študentke poglobljeno znanje na področju grškega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi grščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobijo si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje vseh vidikov grške književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi. Novogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer omogoča raziskovalno usmeritev, vendar poudarja predvsem praktično obvladovanje vseh ravni sodobnega grškega jezika, od vsakdanje komunikacije, ustnega in pisnega prevajanja iz nove grščine v slovenščino in iz slovenščine v novo grščino, do interpretacije in posredovanja literarnih del.

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Grški jezik, književnost in kultura, Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer pridobijo študenti in študentke poglobljeno znanje na področju grškega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi grščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobijo splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje vseh vidikov grške književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi. Drugostopenjski študijski program Grški jezik, književnost in kultura, Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer je zasnovan predvsem raziskovalno. Magistranti in magistrantke poznajo metode filološke analize besedil ter so sposobni posamezna literarna in strokovna dela interpretirati v zgodovinskem kontekstu, obenem pa poznajo tudi sodobne teoretske poglede in metodološke pristope.

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Grški jezik, književnost in kultura, Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer študenti in študentke pridobijo temeljito znanje grškega jezika in razgledanost po kulturi grške antike za pedagoški poklic, glede na individualno izbiro študenta oziroma študentke pa tudi po grški kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini grške antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna smer
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 6 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Novogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna smer
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Strokovni izbirni predmeti 4 2
Strokovni izbirni predmeti 5 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Strokovni izbirni predmeti 7 12
Zunanji izbirni predmeti 8
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Latinski jezik, književnost in kultura
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika grščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 8 4
Strokovni izbirni predmeti 9 12
Strokovni izbirni predmeti 10 2
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3
Latinska stilistika 0 0 60 0 3
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2 0 30 0 0 3 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 1 0 30 0 0 3
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 2 0 30 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Novogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 2 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika grščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 2 15 15 0 0 3 letni
Didaktika grščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika grščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Starogrški jezik, književnost in kultura - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Latinski jezik, književnost in kultura
Didaktika grščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika grščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 4 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 4 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3
Latinska stilistika 0 0 60 0 3
Literarno prevajanje (gr.) 0 30 0 0 3 zimski
Novogrška književnost in civilizacija I 0 0 60 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 0 0 60 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 4 0 30 0 0 3 letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3 0 30 0 0 3
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 4 0 30 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka