Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Magistrski študij na Oddelku za klasično filologijo

Magistrski študij 

Oddelek za klasično filologijo na drugi stopnji študija izvaja naslednje študijske programe:

 • enopredmetni študijski program ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:
  • Antični in humanistični študiji – latinska filologija
  • Antični in humanistični študij – grška filologija
  • Klasične kulture – grška filologija
  • Klasične kulture – latinska filologija  
 • dvopredmetni študijski program GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:
  • Novogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer
  • Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer
  • Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer
 • dvopredmetni študijski program LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:
  • Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer
  • Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Sodelavke in sodelavci oddelka