Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Študijski program druge stopnje Antični in humanistični študiji

Vsebine

Drugostopenjski enopredmetni magistrski študijski Antični in humanistični študiji ima dve smeri: latinska filologija in grška filologija.

Z drugostopenjskim programom Antični in humanistični študiji si je mogoče pridobiti poglobljeno znanje o kulturi grško-rimske antike, o latinskem srednjem veku in Bizancu ter o humanistični tradiciji, ki je jezik, ideje in podobe klasične antike posredovala sodobnosti. Z izbiro smeri »latinska filologija« ali »grška filologija« se študent usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov), vendar je program Antični in humanistični študiji v primerjavi z izrazito filološkimi dvopredmetnimi programi latinščine in grščine veliko bolj osredotočen na kulturnozgodovinski kontekst klasičnih besedilnih spomenikov. Ob specialistični usmeritvi v enega od dveh klasičnih jezikov Antični in humanistični študiji odpirajo širok pregled nad različnimi vidiki antične materialne in duhovne kulture, pa tudi nad kulturo grškega Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma (zgodovina, arheološke najdbe, umetnost, filozofija, religija in duhovnost, mitologija itd.). Program je zasnovan interdisciplinarno in omogoča študijsko, pozneje pa tudi poklicno povezovanje s številnimi sorodnimi področji, ki se neposredno ali posredno srečujejo s kulturo grško-rimske antike, Bizanca, latinskega srednjega veka in humanizma. Posebna pozornost velja recepciji antične kulture od zgodnjega srednjeveškega humanizma prek renesanse do danes: potem, po katerih nas je antika dosegla, in preobrazbam, ki jih je na teh poteh doživljala.

Študent si tako pridobi temeljito klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja: obvlada enega od dveh klasičnih jezikov, razume njegovo zgodovino, socialne in slogovne ravni, bere in prevaja najtežavnejša besedila, pozna principe in metode tekstne kritike in edicijskega dela, samostojno analizira, komentira in interpretira literarna in strokovna besedila. Pozna tudi najpomembnejše smeri sodobne jezikoslovne in literarne teorije ter je razgledan po teoretskih diskurzih sorodnih humanističnih disciplin. S tem širokim teoretičnim in praktičnim znanjem je uposobljen za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je dobro znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer Grška filologija
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Strokovni izbirni predmeti 2 21
Zunanji izbirni predmeti 12
smer Latinska filologija
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Strokovni izbirni predmeti 4 18
Zunanji izbirni predmeti 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 6
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 6
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
PJ2 Teorija zgodovinskega jezikoslovje 0 0 0 0 6
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Renesansa 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 60 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 6
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 6
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
PJ2 Teorija zgodovinskega jezikoslovje 0 0 0 0 6
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Renesansa 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 60 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
2. letnik P S V D KT Semester
smer Grška filologija
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 15
smer Latinska filologija
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 celoletni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 6
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 6
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
PJ2 Teorija zgodovinskega jezikoslovje 0 0 0 0 6
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Renesansa 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 60 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Antropologija Mediterana 30 30 0 0 5
Antropologija religije 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 5
Epigrafika 30 30 0 0 6
Epistemologija humanistike in družboslovja 40 20 0 0 10
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 5
Fenomenologija in filozofija religije 30 30 30 0 6
Fenomenološka in kulturna hermenevtika 30 30 0 0 5
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 6
Indoevropske starožitnosti 0 0 60 0 6
Interpretacije grške filozofije 30 30 30 0 6
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5
Izbrane teme sodobnih filozofij 30 0 0 0 3
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Metodologija 60 0 0 0 3
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Novogrška književnost in civilizacija II 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
PJ2 Teorija zgodovinskega jezikoslovje 0 0 0 0 6
Proza španskega Zlatega veka 30 30 0 0 6
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3
Renesansa 30 0 0 0 3
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5
Španska srednjeveška književnost 30 30 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 60 0 0 0 6
Znanost, tehnologija in človeško izkustvo 30 30 0 0 5

Sodelavke in sodelavci oddelka