Antropologija Mediterana

Antropologija Mediterana

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Baskar Bojan

Vsebina

Geneza in epistemologija antropoloških preučevanj Mediterana. Antropološke koncepcije mediteranske enotnosti-v-različnosti; ekološki vidiki in oblike ekonomije. Politične prakse in družbene strukture (jez med lokalno družbo in državo, posredniki med njima, klientelizem, omrežja, družbena stratifikacija in razredi, politično nasilje). Sorodstveni sistemi (rodovni, hišni in parentelni sistem, transmisija krstnih imen ter vzdevkov, poročne transakcije, postmaritalni bivalni vzorci; mediteranska endogamija, "arabska" poroka, spolna segregacija in klavstracija). Mediteranske religiozne prakse (sobivanje treh oziroma štirih »religij knjige«, kreolizacija religioznih praks, rabe skupnih kultnih prostorov, sinkretizem ritualnih praks, religiozne in etnične identitete, oblike romarstva). Rabe in percepcije prostora. Sodobne imaginacije kulturnih meja v mediteranskem prostoru in sodobni procesi reinvencije mediteranskih identitet (civilizacijski diskurzi, mitologije o mediteranski enotnosti, nacionalne in regionalne strategije afirmacije mediteranskosti).