Fenomenologija in filozofija religije

Fenomenologija in filozofija religije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Razmejitev teologije kot pozitivne, racionalne znanosti od fenomenologije religije, ki izhaja iz hermenevtike religiozne fakticitete.
Kritika ontoteologije racionalne metafizike v filozofiji in teologiji.
Postmoderna religioznost in možnost religije brez religije.
Fenomenologija breztemeljnih razpoloženj.
Določanje osnovnih kontur filozofske in religiozne misli skozi fenomenologijo.

Izbrana poglavja iz:
T. Hribar, Filozofija religije: poglavja o onto-teo-logiji, Ljubljana 2000 (izbr. poglavja). COBISS.SI-ID - 110487552
F. Nietzsche, Antikrist, Ljubljana 1989 (izbr. poglavja). COBISS.SI-ID - 13582592
Richard Capobianco, Engaging Heidegger, Toronto 2010 (izbr. poglavja). COBISS.SI-ID - 61530722