Francoska književnost srednjega veka

Francoska književnost srednjega veka

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pintarič Miha

Vsebina

Predmet Francoska srednjeveška književnost obsega razvoj literarne motivike ter temeljnih zvrsti in slogovnih figur, ki predstavljajo zasnovo in zgodovinsko rdečo nit francoske srednjeveške književnosti. Predmetna snov izhaja iz dveh temeljnih stebrov umetnostne produkcije nasploh, to sta antična mitologija in Biblija kot osnovni pisani vir, k čemur je treba dodati še druge »avtoritete«, patristična besedila in sočasne teološke tendence. Podana so izbrana poglavja, predmet pa študente podrobneje seznani s srednjeveško književnostjo in miselnostjo, v okviru katere je posebna pozornost namenjena reprezentativnim besedilom posameznih zvrsti, pomemben del snovi pa zajema tudi sodobno metodologijo in hermenevtična vprašanja branja in razumevanja srednjeveških in renesančnih besedil. Predstavljeni so tudi pomembni sodobni avtorji.
Predmet se v glavnem omejuje na francoski razvoj literarne umetnosti, v katerega vključuje tudi arabske, keltske, latinske, provansalske in druge vplive.