Angleško-slovenske medkulturne študije

Angleško-slovenske medkulturne študije

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Reindl Donald Francis, doc. dr. Zlatnar Moe Marija

Vsebina

• Kako definirati kulturo in kulturne razlike
• Modeli kulture
• Globalizacija in lokalizacija
• Družbeno-kulturne norme, konvencije in usmeritve
• Metakomunikacija in komunikacijski okviri
• Situacijski kontekst, kulturni kontekst
• Razmerja med jezikom in kulturo
• Družbena in kulturna specifika angleško govorečih okolij in Slovenije
• Govorna dejanja v angleščini in slovenščini
• Različni diskurzi v angleščini in slovenščini
• Prevajanje in medkulturna sporazumevalna kompetenca