Anglofonska proza 20. stoletja

Anglofonska proza 20. stoletja

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Maver Igor

Vsebina

Opredelitev različnih kritiških obravnav kolonialnega ter postkolonialnega obdobja v angleškogovorečih deželah.
Analiza in interpretacija izbranih proznih tekstov 20. stoletja pisanih v angleščini.
Predstavitev posameznih seminarskih nalog študentov v seminarju, s poudarkom na vsebinski, retorični in jezikovni komponenti.