Antična filozofija 1

Antična filozofija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Pregled glavnih obdobij, avtorjev in filozofskih šol v obdobju grške in rimske filozofije iz časa antike.
1. Začetki antične filozofije. Zgodnja grška misel (t. i. »predsokratiki«) in sofistika.
2. Klasična grška filozofija: Sokrat, Platon in Aristotel.
3. Helenistične filozofske šole (stoiki, skeptiki in epikurejci) in začetki rimske filozofije.
4. Poznoantična filozofija: začetki krščanske filozofije in novoplatonizem (Plotin).

Burkard – Kunzmann – Wiedmann, DTV Atlas filozofije, Ljubljana 1997, str. 29–63. COBISS.SI-ID - 63906304
Fragmenti predsokratikov, Ljubljana 2012: Miletčani (zv. 1, str. 175–185, 211, 227), Heraklit (zv. 1, str. 373–403), Parmenid (zv. 1, str. 525–545), sofisti (zv. 3, str. 47–53, 91–99). COBISS.SI-ID - 264441344
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 492–528 (Simpozij), str. 1130–1184 (Država 373 C–541 B). COBISS.SI-ID - 215101184
Aristotel, Metafizika, Ljubljana 1999, str. 147–167 (6. knj., 7. knj.: 1–4 pogl.), 297–325 (12. knj.). COBISS.SI-ID - 104366592
Aristotel, O duši, Ljubljana 1993, str. 109–141 (2. knj.: pogl. 1–5). COBISS.SI-ID - 35012352
Diogen Laertski, Življenja in misli znamenitih filozofov, Ljubljana 2015, str. 556–574 (9. knjiga, Piron) in 581–632 (10. knjiga, Epikur). COBISS.SI-ID - 283213056
Seneka, O srečnem življenju in druge razprave, Ljubljana 2001, str. 5–71, 100–113. COBISS.SI-ID - 113984256
Plotin, Zbrani spisi, Ljubljana 2016-22, zv. 1: str. 54–76 (O lepem), 403–413 (O dialektiki). COBISS.SI-ID - 285067008

Priporočena literatura:
Reale, G., Zgodovina antične filozofije, Ljubljana 2002, 1. zv., str. 1–396; 2. zv., str. 1–451; 3. zv., str. 135–398; 4. zv., str. 381–565.
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004, str. 54–67 (Evtifron), 74–91 (Apologija).
Zore, F., Iz zgodovine antične grške filozofije, Ljubljana 2001.