Antična numizmatika

Antična numizmatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Spoznavanje denarnega sistema v antiki ter začetkov denarnega gospodarstva. Začetki denarništva v maloazijski Grčiji, prenos poznavanja in uporabe denarja na celinsko Grčijo in preko tega pričetek denarništva pri lokalnih plemenih na Balkanu. Poudarek na denarništvu keltskih plemen na prostoru jugovzhodnih Alp. Po drugi strani prenos kovanja denarja v južno Italijo ter vpliv tega na pričetek kovanja v rimski Republiki ter kasneje v času Rima in Bizanca. Pregled kovanja v času preseljevanja ljudstev (relevantno za jugovzhodnoalpski prostor – Vzhodni Goti, Langobardi). Spoznavanje z opredeljevanjem novcev, formiranjem katalogov ter predvsem z metodami evalvacije in interpretacije antičnih novčnih najdb (naselbinskih, zakladnih, grobnih) ter opozorilo na pasti, ki so s tem povezane. Izpostavitev novca kot kronološko izjemno občutljivega arheološkega artefakta.

GÖBL R., Antike Numismatik I, II München 1978; 284, 283 str. COBISS.SI-ID - 1840224
ALFÖLDI M. R., Antike Numismatik, Mainz 1978 COBISS.SI-ID - 7339616
KOS P., Leksikon antične numizmatike, Ljubljana 1997 385 str. COBISS.SI-ID - 66228736
GREENE K., The Archaeology o fthe Roman Economy, London 1986; 192 str. COBISS.SI-ID - 65815906
KOS P., Keltski novci Slovenije, Ljubljana 1977; COBISS.SI-ID - 3732993
KOS, P., The Monetary Circulation in the Southeastern Alpine Region ca. 300 BC – AD 1000, (=Situla 24), Ljubljana 1986. 156 str. COBISS.SI-ID – 21880065
HOWGEGO, C. J., Ancient history from coins. – New York: Routledge 1995. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=77267…
THU¨RY, G. E., Die antike Mu¨nze als Fundgegenstand: Kategorien numismatischer Funde und ihre Interpretation. – Oxford: Archaeopress Publishing, 2016. COBISS.SI-ID - 164029443
POPOVIĆ, P. Novac Skordiska. Novac i novčani promet na centralnom Balkanu od IV do I veka pre n. e. Novi Sad: Arheološki institut Beograd – Matica srpska, 1987. COBISS.SI-ID – 23219969
KRMNICEK, S., Mu¨nze und Geld im fru¨hro¨mischen Ostalpenraum: Studien zum Mu¨nzumlauf und zur Funktion von Mu¨nzgeld anhand der Funde und Befunde vom Magdalensberg. – Archa¨ologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 17. – Klagenfurt am Wo¨rthersee, Verlag des Landesmuseums Ka¨rnten, 2010. COBISS.SI-ID – 45123682

OPOMBA:
Navedena besedila so sintetična zgodovinska dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.