Besediloslovje

Besediloslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Vsebina

Osnovni pojmovnik besedilne analize. Vodeno opazovanje besedilnih parametrov pri analizi vrstno in zvrstno raznorodnih besedilih. Spoznavanje razmerij med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami v slovenskem sporazumevalnem prostoru. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Pregled teoretičnih modelov, povezanih z besediloslovjem. Kratka zgodovina besediloslovja, predvsem v razmerju z jezikoslovjem. Procesualna in kognitivna narava besedilnega sporazumevanja. Različne opredelitve besedilnosti. Kriteriji besedilnosti s težo na koheziji in koherenci. Besedilno pomenoslovje, z izpostavitvijo razlike med virtualnim in aktualnim pomenom, različnih oblik vzpostavljanja in delovanja reference in prepletanju jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov pri oblikovanju/razumevanju besedila. Spoznavanje vpliva zunajjezikovnih dejavnikov na oblikovanost besedila. Besediloslovna analiza za različne aplikativne namene – ob avtentičnih primerih besedil.