Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Drašler Andreja

Vsebina

Osnovni principi bralne zmožnosti in strategij branja avtentičnega angleškega strokovnega besedila (učbeniki, članki v strokovnih revijah in časopisih); analiza strokovnih in akademskih besedil ter prevajanje v materni jezik; uporaba slovarjev in elektronskih medijev; utrjevanje strokovnega besedišča. Ogled in analiza video/DVD prispevkov z geografsko tematiko. Navajanje k samostojnemu spremljanju strokovne in znanstvene literature.
Vsebinsko se strokovna besedila navezujejo na ostale predmete s področja geografije.