Družbena geografija I

Družbena geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevs Marko, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Zupančič Jernej, Zaposleni/pogodbeni bodoči

• družbena geografija: razvoj, vsebine in pomen, osnovni pojmi in filozofije,
• družba in okolje: pomen in omejitve naravnega okolja za razvoj družbe, vpliv človeka na naravno okolje, naravni viri in gospodarski razvoj,
• geografija prebivalstva: razporeditev prebivalstva, naravno gibanje prebivalstva, selitve, strukture prebivalstva, teorija demografskega prehoda, prebivalstvene politike; izbrane osnovne metode merjenja demogeografskih pojavov in procesov, viri podatkov; izbrane študije primerov iz družbenogeografskega raziskovanja,
• geografija naselij: geografsko proučevanje naselij, tipi in struktura naselij, ruralna naselja, urbana naselja, urbanizacija in sodobni urbanizacijski procesi, urbani sistemi,
• kulturna geografija: civilizacije, verska, jezikovna in etnična sestava družb ter njihov vpliv na družbo in kulturno pokrajino; družbena razslojenost in prostorsko vedenje; organizirane družbene skupine in skupnosti; državna organiziranost in mednarodna povezovanja,

• Daniels, P. W., 2016. An introduction to human geography. Pearson. COBISS.SI-ID – 1112054878
• Peters, G.L., Larkin, R.P., 1993. Population geography : problems, concepts, and prospects. Time Life Books. COBISS.SI-ID – 4842082
• Goodwin, M., Cloke, P., Crang, P., 2005. Introducing Human Geography. London, Arnold. COBISS.SI-ID – 11501362
• Malačič, J., 2006. Demografija: teorija, analiza, metode in modeli. Ljubljana, Ekonomska fakulteta. COBISS.SI-ID – 224724480
• Nejašmić, I., 2005. Demogeografija. Stanovništvo u prostornim odnosima i procesima. Zagreb, Školska knjiga. COBISS.SI-ID – 32167522
• Merlin, P., 1997. Geographie humaine. Paris, Presses Universitaires de France, 576 str. COBISS.SI-ID – 4954466
• Rebernik, D., 2019. Geografija naselij. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 301 str. COBISS.SI-ID – 303015168
• Zupančič, J., 2019. Kulturna geografija, 2 dop. izdaja, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana. COBISS.SI-ID – 301447168

Other current literature available in the e-classroom.