Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:20

Ure vaj:10

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Razvoj regionalizma na Slovenskem. Temeljni metodološki, metodični in terminološki problemi regionalizma. Sestavine regionalizmov v zgodovinskem razvoju. Sestavine regionalizmov v sodobnih družbah. Regionalizmi Slovenije v odnosu do evropskih regionalizmov. Uporabnost spoznanj za sodobne družbe.