Filozofska antropologija

Filozofska antropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, doc. dr. Zabel Blaž

1. Utemeljitev filozofske antropologije kot nove filozofske discipline v prvi polovici 20. stoletja.
2. Obravnava odnosa med živimi bitji (človek – žival – rastline) in pomena pojma življenja.
3. Utemeljitev pojma osebe in samozavedanja (skozi zgodovino filozofije – J. Locke, J. Bentham in skozi sodobnejše pristope – bioetiko.
4. Obravnava pojmov simpatije, empatije in altruizma kot osnov človečnosti, od prvih zametkov v angleški filozofiji. Prosocialno vedenje pri živalih in vprašanje živalskih pravic.
5. Filozofija jezika: analiza vprašanj, kdaj, kako in zakaj je nastal človeški jezik.
6. Utemeljitev moralne zavesti.
7. Koncepti časa, zgodovine in spomina.

Cassirer, Ernst: An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale University Press 1992.

Harris, John: Vrednost življenja, zal. Krtina, Ljubljana 2002.

Herder, J. G.: Filozofija zgodovine in njen pomen za oblikovanje človeštva, Inter-kulturo, Mb 1995.

Herodot: Zgodbe, zal. Slov. matica, Lj. 2006., str. 163-185. (knjiga III, odstavek 35-92).

Hribar Sorčan, Valentina: Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti: na poti k sodobnosti, Znanstvena založba FF, Ljubljana 2013.

Lemon, M. C.: Philosophy of History, A Guide for Students, Routledge, London in New York 2003.

The Cambridge Textbook of Bioethics, 2008.

Young, Robert J. C.: »What is the Postcolonial?«, v Ariel, let. 40, št. 1, 2009, str. 13-25.

Zabel, Blaž: »The epic cycle in Ismail Kadare’s Agamemnon’s daughter and The Successor«, Classics@, 2022, vol. 21, iss. 3.

Zabel, Blaž: »Alkmanova ontologija in kozmologija : analiza fragmenta številka 1 (Louverski partenij)«, Anthropos, 2021, letn. 53, št. 1/2, str. 53-72.