Fizična geografija II

Fizična geografija II

Stopnja: 1

Ure predavanj:75

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Repe Blaž

Vsebina

• Zemlja – vodni planet. Hidrogeografske značilnosti tekočih voda, jezer, močvirij in ledenih površin.
• Značilnosti porečja in rečni režimi.
• Oblike in razširjenost podzemnih voda.
• Fizičnogeografske poteze svetovnega morja in lastnosti morske vode. Gibanje morja. Morje – življenjski prostor.
• Hidrogeografske značilnosti Slovenije.
• Pojem prsti. Osnovne sestavine prsti. Pedogenetski dejavniki. Pedogenetski procesi.
• Profil prsti in njegova morfologija.
• Razprostranjenost in značilnosti prsti na Zemlji.
• Pedogeografske značilnosti Slovenije.
• Terensko opazovanje in prepoznavanje prsti.
• Osnovno delo v fizičnogeografskem laboratoriju.
• Biogeografija v geografiji. Organizmi (rastlinski in živalski) v njihovem življenjskem okolju ter prilagoditve na abiotske in biotske okoljske dejavnike.
• Človek in biosfera. Biogeografske značilnosti Slovenije. Gozdne združbe.
• Terensko opazovanje in prepoznavanje najpogostejših rastlinskih vrst in gozdnih združb.