Formati in nosilci knjižnih vsebin

Formati in nosilci knjižnih vsebin

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Prelom klasično tiskane knjige. Oblikovanje tipične strani tiskane knjige. Oblikovanje naslovnice in zakonitosti, ki veljajo pri tem. Pojav novih nosilcev knjižnih vsebin in njihove temelje značilnosti. Razlika med knjižno vsebino in nosilcem knjižne vsebine ter interakcija med njima in vpliv na organizacijo (katalogizacijo) v knjižnicah. Razvoj in zaton elektronskih bralnikov kot novih nosilcev knjižnih vsebin. Dlančniki. Elektronski časopisi in časniki. Elektronske knjige. Založništvo multimedije. Elektronsko založništvo na področju znanosti. Elektronsko črnilo. Tisk po naročilu. Digitalne knjigarne. Različne oblike interakcije med posameznikom in različnimi nosilci knjižnih vsebin. Razlike v uredniških in trženjskih pristopih pri trženju knjižnih vsebin na različnih nosilcih. Temeljne ekonomske in tehnološke zakonitosti produkcije knjižnih vsebin na različnih nosilcih. Novi nosilci knjižnih vsebin in problem avtorskih pravic.

1. Chartier, R. (2008). Pisanje in brisanje : pisna kultura in literatura (od 11. do 18. stoletja). Ljubljana: Studia humanitatis.
2. Manguel, A. (2007): Zgodovina branja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
3. Strehovec, J. (2007): Besedilo in novi mediji. Ljubljana: LUD Literatura.
4. Možina, K. (2003). Knjižna tipografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta in Naravoslovno tehniška fakulteta.
5. Trampuž, M (2000). Avtorsko pravo. Ljubljana: Cankarjeva založba.