Francoščina za prevajalce V

Francoščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mezeg Adriana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predavanja in seminarji iz francosko-slovenske
kontrastivne slovnice:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih štirih polletjih francoske slovnice, s kontrastivno slovnico francoskega in
slovenskega jezika s poudarkom na skladnji in besedilni slovnici. Seznanijo se z metodami
kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja francosko-slovenske kontrastivne analize: tipi povedi.
Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje
semanticnih odnosov v povedi: casovnosti,
vzrocnosti in posledicnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti.
Elementi nadpovedne skladnje v francošcini in
slovenšcini, povezovalci, anafora.

JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
JEREB, Elza (2000): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta.
RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français, Paris: PUF.
ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (1989): Expression française écrite et orale, Grenoble: PUG.
QUOI, RUQUET-BODIN (1988): Comment dire? Raisonner a la française, Paris: Cle international.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2018): Syntaxe du français – approche contrastive, 2., posodobljena izdaja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francošcini: od teoreticnih izhodišc do
analize v diskurzu, Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete, Zbirka Prevodoslovje
in uporabno jezikoslovje.