Francoski jezik VI

Francoski jezik VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Seminar iz tvorjenja besedil: Študentje razvijajo sposobnosti ustnega in pisnega izražanja v francoščini. Skozi različne tematike se pripravljajo na analizo različnih besedilnih vrst, pisnih in govornih, ter spoznavajo različne jezikovne registre. Bogatijo besedni zaklad ter uporabljajo različne, tipom besedil primerne skladenjske strukture, ki so jih spoznavali v okviru predavanj.

- JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
- JEREB, Elza (2000): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta
- RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
- QUOI, RUQUET-BODIN (1988): Comment dire? Raisonner a la française, Pariz: Cle international.
- ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (1989 1e): Expression française écrite et orale. Grenoble: PUG.
- SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2013): La Syntaxe du français – approche contrastive. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje.