Geografija etničnosti

Geografija etničnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

• Pojav naroda in ostalih etničnih pojavov
• Teoretična izhodišča in družbene prakse, ki zadevajo narodno vprašanje
• Ugotavljanje narodne pripadnosti: statistični podatki, arhivi, registri in terenski indikatorji
• Pojav in klasifikacija narodnih / etničnih manjšin
• Etnogeneza. Narod in država. Nacionalizem.
• Narodne /etnične politike.Socializacija, družbena integracija in asimilacija
• Narodna identiteta in narodna zavest
• Narodne (etnične) manjšine. Tipologija manjšin. Odnos do manjšin in manjšinske politike. Vloga manjšin.
• Organiziranost manjšin.
• Narodna sestava Slovenije.Manjšine v Sloveniji.Slovenci v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem
• Narodne (etnične) manjšine v Evropi: splošni pregled in izbrani primeri (Madžari, Nemci, Albanci, Srbi, Turki, Manjšine v Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Avstriji. Manjšine v SkandinavijiMaloštevilčne etnične skupnosti v Evropi
• Romi
• Izbrani primeri narodnih / etničnih manjšin v v Aziji. Narodno vprašanje v Afriki in Ameriki.