Geografsko terensko delo

Geografsko terensko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Ogrin Matej, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- Uvajalno laboratorijsko delo.
- Terensko delo v okviru posameznega predmeta: Hidrogeografija (2 dni), Pedogeografija (1 dan), Biogeografija (2 dni), Urbana geografija (1 dan), skupaj: Geografija podeželja, Politična geografija in Geografija turizma in prometa (vsebine s področja prometa) (2 dni).
- Skupno terensko delo v izbrani pokrajini v okviru predmetov Fizična geografija I in Fizična geografija II.
- Terensko delo, ki se nanaša na vsebine obravnavane pri družbenogeografskih predmetih.